DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

مذاکره به سبک چینی ها

نیوشا صداقت کیش-دکتر فریدون وردی نژاد، سفیر سابق ایران در چین، در دومین کنفرانس «فرصتهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و چین»، که امروز، 20 تیرماه، برگزار شد به بیان ویژگیهای فرهنگی چینیها در هنگام مذاکره، پرداخت. 
به گزارش خبرنگار مارکتینگ نیوز، دکتر وردی نژاد گفت: حس وطن پرستی، هموطن سالاری، و کار برای پیشرفت و تعاون ملی، شعارهایی است که هر روز، در تمامی کارگاه های کوچک و بزرگ چین پمپاژ، می شود و کم کاری و رشوه در آن جامعه بسیار نکوهیده است. 
وی با اعلام این مطلب که چینی ها معتقدند باید در همه چیز مرکز و اول، باشند، افزود: مذاکره کننده چینی به هیچ عنوان تلاش نمی کند با توسل به روشهای مبتکرانه و در نتیجه قابل مقابله، خود را تحمیل کند. او راه و رسم خود را دنبال کرده، بدین معنی که با منشی رقیق، مبهم، تدریجی و به ظاهر ضعیف دیدگاه های خود را به دیگران می قبولاند. 
سفیر سابق ایران در چین، تصریح کرد: ارجحیت ایهمام در گفتمان، از ویژگیهای چینیها بوده و همه چیز در قالب غیر مستقیم مطرح می شود. 
وی در پایان خاطرنشان کرد:سن،ارشدیت،مقام،تاریخ، و آداب و رسوم، از مولفه های احترام در این کشور محسوب می شود، که در هنگام مذاکره با آنها، باید به شدت به این موارد توجه کرد.