DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

چگونه مهارتهای استراتژیک تیم خود ...

چگونه مهارتهای تیم استراتژیک خود را گسترش دهیم؟

مشخصات کتاب:

 

تعداد صفحه : 226

نشر روزنامه ایران  1381

شابک: 964-6707-50-5

 نویسنده‌ سوزان‌ کلیتون‌؛ ترجمه‌ فریدون‌ وردی‌نژاد، وحیده‌ دینداری‌.

سرشناسهکلیتون‌، سوزان‌، ۱۹۵۰ - م‌. Clayton, Susan

مشخصات نشر

تهران‌: روزنامه‌ ایران‌، موسسه‌ انتشاراتی ایران‌‏، ۱۳۸۱.

مشخصات ظاهری۲۳۵ ص‌.: مصور، جدول‌

 

معرفی کوتاه:

  كتاب از چهار بخش تشكيل شده است كه در هر بخش، طي فصل‌هاي گوناگون، نكاتي درباره تربيت "صاحب‌نظران استراتژيك "مطرح مي‌شود .

در بخش نخست اين مسئله طرح گرديده كه "آيا اعضاي تيمي كه مديران براي پيشبرد كار برگزيده‌اند متفكران استراتژيك هستند يا خير؟

"در بخش دوم، با رهنمودهايي درباره آمار و شرايط لازم براي ساختن استراتژي، نقطه شروع مناسب به مديران پيشنهاد شده است .

  در بخش سوم، استراتژي تعيني به مثابه علم تفكر استراتژيك تعريف مي‌شود كه پيروي از آن موجب مي‌گردد كه با استفاده از "شيوه‌هاي سنتي "از "نظرگاه مدرن "به اداره سازمان پرداخت .

  در بخش چهارم با معرفي استراتژي نوظهور به منزله هنر تفكر استراتژيك، بر اين نكته تاكيد شده كه كار با اين استراتژي نيازمند مهارت‌هاي جديد است .

علاوه بر اين، بر ارزش "تفكر يكپارچه "و اهميت "ايجاد تعادل "ميان اين دو نوع تفكر نيز تاكيد شده است.

 در اين کتاب مي خوانيم که استراتژي تعيني به مثابه علم تفکر استراتژيک تعريف مي‌شود که پيروي از آن موجب مي‌گردد که با استفاده از «شيوه‌هاي سنتي» از «نظرگاه مدرن» به اداره سازمان پرداخت . کار با اين استراتژي نيازمند مهارت‌هاي جديد است .

  علاوه بر اين، بر ارزش «تفکر يکپارچه» و اهميت «ايجاد تعادل» ميان اين دو نوع تفکر نيز تاکيد شده است.تمرين‌هاي كاربردي كتاب، شما و تيم‌هاي همراه‌تان در سازمان را قادر مي‌سازد كه شيوه‌ها و متدهاي ايجاد و ساخت استراتژي و حركت راهبردي را بهتر دريابيد. مثال‌هاي موجود در كتاب نشان مي‌دهد كه ديگران چگونه اين مسير را پيموده و به چه نحوي عمل كرده‌اند.