DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

ديدار سفير با مقامات مغولستان

ديدار سفير جمهوري اسلامي ايران با مقامات عاليرتبه مغولستان 
رادیو بین‏الملل چین: در ادامه ديدارهاي آقاي وردي نژاد سفير کشورمان در چين و سفير اکروديته مغولستان با مقامات اين کشور، وي با معاون وزير امور خارجه، مدير کل حزب دموکراتيک و دبير کل حزب انقلابي خلق مغولستان بطور جداگانه ديدار و گفتگو نمود. 
در ديدار سفير کشورمان با آقاي Battur معاون وزير امور خارجه مغولستان ، طرفين پيرامون سياست‏هاي اتخاذشده از سوي ايران جهت تنش زدايي و مسائل منطقه‏اي همچون بحران خاورميانه، افغانستان، عراق و فلسطين به گفتگو پرداختند. 
هم‏چنين در ديدار آقاي وردي نژاد با آقاي گونچيکدورج دبير کل حزب دموکراتيک مغولستان علاوه بر گفتگو پيرامون مناسبات دوجانبه، طرفين بر گسترش همکاري هاي پارلماني و حزبي تأکيد نمودند. 
در ديدار با آقاي بايار دبير کل حزب انقلابي خلق مغولستان، وي با تاکيد بر اهميت و نقش مهم جمهوري اسلامي ايران در منطقه خواستار ارتقاي سطح همکاري‏هاي آتي دو کشور در عرصه هاي مختلف گرديد.