DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

در جمع محققان موسسه مطالعات معاصر چین

آقای وردی نژاد سفیر جمهوری شهریور در جمع اساتید و محققان موسسه مطالعات بین الملل معاصر چین بمناسبت برگزاری هفته ایران سخنرانی نمود و برای درک بهتر آنها از مواضع و سیاست های ایران جنبه های تئوریک موضوع را تشریح نمود.
ایشان با تکیه بر این واقعیت که مردم چین خود طعم تلخ تجاوز و سرکوب نیروهای استعماری و متجاوز به کشورشان را چشیده اند اشاره نمود شما بهتر از هر کشوری می توانید اصول و اهداف نهفته در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را درک کنید . ایران با سلطه پذیری و سلطه گری مخالف است و ضمن دفاع از حق حاکمیت و منافع ملی خود در هیچ برهه ای از تاریخ پس از انقلاب علیه منافع دیگران اقدام ننموده است . 
ایران در تعاملات خود با جهان خارج همواره به نوعی رفتار می کند که به اصول اساسی کشور و انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی و عزت جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد نشود و در مقابل به حقوق، استقلال و عزت دیگر کشورها نیز همواره احترام گذاشته است . هویت محوری و اشاعه فرهنگ ملی و اسلامی جزئی تفکیک ناپذیر از سیاست خارجی ما می باشد و ما در طی 25 سال گذشته بر همین اساس توانسته ایم تعادلی را در روابط خود با کشورهای غربی و آسیایی برقرار سازیم . 
جمهوری اسلامی ایران در آغاز هزاره سوم با طرح گفتگوی تمدن ها به سازمان ملل نوعی تعامل دوستانه در بین همه کشورها را برای رفع مشکل انسانها از فقر ، جنگ ، عقب ماندگی و ناامنی زمینه سازی نمود . دیالوگ تمدن ها و در کنار آن اصل تنش زدایی با کشورها برای رفع سوء تفاهمات مهمترین تحرکات در سیاست خارجی ما بودند که در طی چند سال گذشته صورت گرفت و ایران ضمن اعتمادسازی در بحران هایی مثل ارمنستان و آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان و برخی دیگر از معضلات منطقه ای از طریق میانجی‏گری توانست اقدامات صلح جویانه را به اجرا درآورد . 
لازم به یادآوری است در طول هفته ایران جناب آقای معیری معاون وزیر خارجه نیز در جمع 200 نفر از اساتید و محققان مسائل ایران را بحث نمود .