DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

راه هاى گسترش همکارى هاى نفتى

سفير ايران : تهران و پکن راه هاى گسترش همکارىهاى نفتى را بررسى مى کنند 
سفير جمهورى اسلامى ايران در چين ، گفت که در جريان سفر وزير نفت ايران به چين ، تهران و پکن راه هاى همکاری هاى درازمدت دو کشور در زمينه انرژى را مورد بحث و بررسى قرار خواهند داد. 
آقاي فريدون وردی نژاد سفيرايران در چين روز(چهارشنبه ) به خبرنگار ايرنا، گفت : با توجه به منابع غنى انرژى به ويژه نفت و گاز در ايران و نياز روز افزون انرژى چين ، پکن و تهران شرايط بسيار مناسبى براى همکارى بلندمدت درزمينه هاى مختلف نفت و گاز و پتروشيمى دارند. 
وى گفت که کشورهاى زيادى در سال هاى اخيرسرمايه گذارى هاى بسيارى درزمينه نفت وگاز در ايران انجام داده اند و ايران و چين نيز در آستانه امضاى قراردادگسترش همکارى ها در زمينه انرژى به ويژه نفت ، گاز و پتروشيمى می باشند که در اين صورت همکارى هاى جامع نفتى و گازى ميان دو کشور وارد مرحله تازه اىخواهد شد. 
سفيرايران همچنين گفت که در جريان سفرآقاي زنگنه که به دعوت رييس کميسيون توسعه و اصلاحات چين صورت مىگيرد، قرارداد فروش دراز مدت گاز طبيعى مايع (ال ان جى) از سوى ايران به چين نهايى خواهد شد. 
وى افزود : هيات بلندپايه نفتى ايران متشکل ازمديران شرکت هاى تابعه وزارت نفت در جريان اين سفر با طرف هاى چينى خود از جمله چهار شرکت بزرگ نفتى دولتى شامل "شرکت ملى نفت "، " شرکت ملى نفت فلات قاره "، " شرکت پتروشيمى و امور پالايش " و "شرکت فرآورده هاى پتروشيمى" چين در خصوص راه‏هاى همکارى دو جانبه گفت وگو خواهند کرد. 
آقاي وردى نژاد ؛ اکتشاف ، استخراج ، حفارى و پالايش نفت و گاز ، فرآورده هاى پتروشيمى وانتقال انرژى به ويژه نفت خام از سوى ايران به چين را از زمينه هاى مهم همکارى دو کشور ذکر کرد. 
وى گفت در جريان سفر وزير نفت ايران به چين سرمايه گذارى مشترک در مناطق نفتى ايران و پروژه هاى مشترک در صنايع ذى ربط چين مورد بررسى قرار خواهد گرفت . 
سفير ايران همچنين گفت که همايش يک روزه اى نيز تحت عنوان "فرصت هاى همکاری ايران و چين در زمينه انرژى" با حضور وزير نفت ايران و مقامات کميسيون توسعه و اصلاحات چين ، معاونين وزرا و روساى شرکت هاى بزرگ نفتى دو کشور در پکن برگزار خواهد شد. 
بيش از۱۵۰ نفر از مقامات و متخصصان امور نفت ، گاز و پتروشيمى در اين همايش شرکت خواهند کرد و به همراه مسوولين شرکت هاى تابعه وزارت نفت ايران راه هاى همکارى ايران و چين را در زمينه انرژى مورد بحث و تبادل نظر قرارخواهند داد. 
شايان ذکر است با توجه به اهميت جايگاه ايران در تامين انرژى منطقه ،نخستين اجلاس انرژى مجمع آسيايى "بوآئو" اواخر تير ماه سال جارى باحضور کارشناسان ، صاحب نظران نفتى و مقامات کشورهاى آسيايى و خاورميانه اى در تهران برگزار شد.در اين اجلاس بيش از۲۰۰ تن از کارشناسان ، صاحب نظران نفت و انرژى چينی و آسيايى در خصوص اوضاع انرژى در آسيا ، معرفى قابليت هاى اقتصادى و نفت و گاز ومحيط سرمايه‏گذارى انرژى درايران ، انرژى و توسعه ، انرژى آسيا و محيط همکارى منطقه اى بحث و تبادل نظر کردند.