DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

مصاحبه اختصاصي خبرگزاري شين هوا

خبرنگار خبرگزاري رسمي چين (شين خوا) روز سه شنبه طي مصاحبه اي اختصاصي با آقاي وردي نژاد سفير جمهوري اسلامي ايران در چين نظر ايشان را در خصوص مسائل مختلف دوکشور در عرصه  دو جانبه و بين‏المللي جويا شد که مشروح آن در ذيل مي آيد. 
شايان ذکر است قريب به اتفاق رسانه هاي جمعي چين همچون روزنامه مردم، مرکز اطلاعات اينترنتي چين، راديو بين الملل چين، سايت خبري چيان لونگ، روزنامه جوانان، سايت خبري چين، روزنامه اقتصاد و ... هر کدام بخشهايي از اين مصاحبه را درج کردند. 

خبرنگار: همان‏گونه که در ملاقات شما با رئيس خبرگزاري شين خوا بر همکاري دو کشور تاکيد شد ما نيز بسيار خوشحاليم که مي توانيم در مصاحبه با شما اطلاعات دست اولي دراختيار مردم چين  بگذاريد. اول از همه در مورد خودتان کمي بگوييد. 

سفير: من فريدون وردي نژاد هستم در يکي از شهرهاي غربي ايران بدنيا آمدم. در پرونده کاري من سه دوره وجود دارد: همکاريهايي که با نهادهاي انقلاب داشتم. دوره دوم کارم در بخش فرهنگي و رسانه اي بود و دوره سوم کار در عرصه سياست خارجي .

 

در بخش نهادهاي انقلابي من در بخش فعاليتهاي فرهنگي پشت جبهه فعاليت داشتم مدرک دکتري مديريت (سياستگذاري) و عضو هيات علمي دانشگاه تهران هستم و شغل اصلي من استادي دانشگاه است. دوره دوم فعاليت من بعنوان رئيس ايرنا بود که بمدت 10 سال رئيس ايرنا و همزمان مدير مسئول چند روزنامه در ايران که مهمترين آن روزنامه ايران و روزنامه هاي عربي، انگليسي و ورزشي و روزنامه نابينايان بود. که جايگاه ايرنا معاونت وزير ارشاد بود  و بعد از آن بعنوان سفير در چين هستم . 

خبرنگار: در مدت تصدي پست سفارت شما در چين، چه تحولاتي را در چين شاهد بوديد؟

سفير: امروز که در کشور شما هستم واقعيتي وجود دارد که براي هر خارجي و هر ناظر بين المللي حائز اهميت است. محوري ترين موضوع روحيه مهربانانه، ديدگاه باز، پشتکار و تلاش جدي مردم چين براي رسيدن به آينده اي بهتر است. ملت چين از نظر تلاش، پشتکار و قناعت مردمي مثال زدني هستند. علاوه بر اينها نظم پذيري، سازمان پذيري و تبعيت جزو خصيصه هاي اصلي ملت شما است و بخش زيادي از موفقيت شما مديون اين ويژگي‏ها است.مردم شما بسيار نسبت به خارجي‏ها و به خصوص نسبت به مردم ايران مهربان و مهمان نواز هستند. 
از ديگر تحولات چين شناخت دقيق تحولات بين المللي و نيازهاي دقيق بشر امروز و سازگار کردن خود با آن و استفاده از تجربيات ديگران براي ساخت چين است. محترم شدن مردم و اهميت به چين هاي ماوراي بحار از ديگر دستاوردهاي جامعه چين است. 
وجود رهبران تيزبين، فهيم و فرهيخته، رهبراني که دنيا را مي شناختند و توجه داشتند که از دستاوردهاي دنيا استفاده کنند. وجود اين رهبران نيز از دلايل تحولات چين است. 
از ديگر ويژگي مردم چين اين است که غرور و خودبزرگ بيني ندارند و به همين دليل از تجربه ديگران خوب استفاده مي کنند. و اين خصوصيت باعث پيشرفت چين و مطرح شدن آن بعنوان يکي از بزرگترين قدرتها اقتصادي جهان شده است. ما از اين بابت خوشحاليم که چين بعنوان يک کشور آسيايي به اين موفقيت دست يافته است و مي تواند مکملي براي ايران باشد و دو کشور مي توانند بعنوان پلي براي شرق و غرب آسيا باشند و اين امر مي تواند با  احياي جاده ابريشم نوين از طريق سازمان همکاري شانگهاي اتفاق بيفتد و بار ديگر کشورهاي اين حوزه جاده تاريخي ابريشم را احيا کنند. بازسازي اين جاده در بعد اقتصادي مي تواند با تقويت مجمع اقتصادي بوائو(BOAO(اتفاق بيفتد. و دوباره همکاريهاي اقتصادي شرق و غرب به هم پيوند بخورد. از بعد سياسي مي توان از طريق مجمع گفتگو آسيايي ACD  و در بعد اطلاعاتي مي توان از طريق تبادل و گردش اطلاعات همکاري IT و رايانه اي و ماهواره اي در قاره آسيا برقرار کرد و بر چهار پايه امنيت، اقتصاد، اطلاعات و سياست پل جديد ميان غرب و شرق آسيا را از طريق جاده ابريشم بازسازي کرد. البته اين شعار نيست. همکاري در تامين و امنيت انرژي، ايجاد خط لوله گاز از غرب به شرق آسيا بعنوان خط لوله صلح و خط لوله استراتژيک از غرب به پاکستان، هند و چين مي توان اين خط انرژي را به عنوان يک خط راهبردي در کنار جاده ابريشم احياء کرد. و يک هويت جديد ايراني _ هندي _ چيني به وجود آورد و من معتقدم که اين قابل انجام و عملي است. 

خبرنگار: همانگونه که جنابعالي فرموديد رابطه دو کشور يک رابطه تاريخي و بدون جنگ و فقط دوستانه بوده است. رابطه دو کشور در چهار ساله گذشته بسيار پيشرفت داشته است. لطفاً در خصوص اين چهار سال توضيح دهيد. 

سفير: دو ملت ايران و چين دو کشور مکمل هم هستند که داراي انديشه عميق و بزرگي هستند و مي توانند نفوذ زيادي بر مردم ديگر کشورها داشته باشند. رفت و آمد رهبران دو کشور توانسته است که رابطه دو کشور را در ابعاد مختلف گسترش دهد و پل مستحکمي را ميان دو کشور ايجاد کرده است. در بعد سياسي اين رابطه بسيار عالي است. مواضع نزديک و مشترک در ابعاد بين المللي و منطقه اي و همکاري گسترده در سازمانهاي منطقه اي و بين المللي  و ديدگاههاي مشترک در ابعاد فرهنگي و در خصوص عدم يک جانبه گرايي، مقابله با ايده سلطه گري، تروريسم، تجزيه طلبي و افراط طلبي و همکاري در توجه به فرهنگ، آداب و رسوم کشورهاي مختلف و محترم شمردن تمدنهاي قديم و جديد دنيا که اينها نکاتي است که در همکاري دو کشور کاملاً به چشم مي خورد. بنابراين در بعد سياسي رابطه دو کشور بسيار عالي و ممتاز است و بشکل گسترده در سالهاي مختلف وجود داشته است. 
روساي دو کشور طي سالهاي گذشته بارها در بالاترين سطوح از دو کشور ديدار کردند و همچنين هيات‏هاي بلندپايه اقتصادي، احزاب و نيز فرهنگي مبادله شده است. مکانيسم مشورت سياسي هم اکنون بعنوان زيربستر مناسب اقتصادي دو کشور تبديل شده است. 
در بعد اقتصادي روابط اقتصادي دو کشور به سطح خوبي رسيده است، اما کافي نيست هم اکنون حجم مبادله تجاري دو کشور به 7 ميليارد دلار رسيده است. اما ظرفيتهاي فراواني هنوز در بخش صنايع پايه، معادن، مخابرات، نفت، گاز وجود دارد که نيازمند سرمايه گذاري مشترک و تشکيل مجتمعهاي مشارکتي مشترک است. هنوز سرمايه گذاري مستقيم، سرمايه گذاري مشترک و بانکهاي مشترک در ابعاد وسيع در بخشهاي اقتصادي دو کشور شکل نگرفته است و اين ها زمينه هاي مثبتي است که مي تواند همکاريهاي دو کشور را از اقتصاد پروژه اي به سرمايه گذاري مشترک برساند. 
ايجاد تسهيلات بيشتر براي گردش روانتر اطلاعات تجاري و بازرگاني و شناخت ظرفيتهاي دو کشور از يکديگر ضروري است. هنوز کانالهاي گردش منظم اطلاعات ميان مردم دو کشور وجود ندارد و شناخت بخشهاي اقتصادي دو کشور از يکديگر ضعيف است بنابراين بايد به دنبال شيوه هايي بود که زمينه هاي شناخت مردم دو کشور از يکديگر را فراهم کند. يکي از اين زمينه ها فراهم آوردن مسئله گردشگري از طريق دادن رواديد و رفت و آمد مردم دو کشور مي باشد تا شناخت بيشتري نسبت به يکديگر پيدا کنند. يکي از مهمترين اين عوامل اعلام ايران بعنوان مقصد گردشگري مردم چين است. و ما فکر مي کنيم هم اکنون ايران آمادگي کامل را براي پذيرش مردم چين و سفر آنها جهت ديدار از کشورمان را دارد است. هم اکنون گردشگران زيادي از ايران به چين مي آيد. ما اميدواريم دولت چين ايران را بعنوان يک کشور بزرگ و مهم و شايسته مقصد گردشگري  مردم چين اعلام کند. 
قطعاً در ايران امنيت کامل است و امکانات و تسهيلات فراواني براي سفر آسان گردشگران چيني وجود دارد تا از نزديک با ظرفيتها و تواناييهاي ايران آشنا شوند. 

خبرنگار: مهمترين مانع در روابط دو کشور چيست؟ 

سفير: ايران و چين زمينه هاي زيادي براي  همکاري دارند. يکي از آنها گفتگوي تمدنها و فرهنگها است که اين مي تواند همکاريهاي دو کشور را در زمينه هاي فيلم، رسانه اي، گردشگري و ميراث فرهنگي تقويت کند. 
از بين بردن سوء تفاهمات ميان دو ملت و توجه به حساسيت ها و اولويت‏هاي دو کشور از ديگر موارد مهم دو کشور است. به عنوان مثال موضوع تايوان از مسائل بسيار مهم و محوري مردم چين است و همين وضعيت در خصوص مسئله ارضي و جغرافيايي ايران مطرح است و يکي از مهمترين وظايف رسانه هاي دو کشور توجه به اين حساسيت‏ها است. بعنوان مثال گاهي من شاهد هستم که در رسانه هاي کوچک چين و روزنامه هايي که چندان مطرح نيستند از واژگان جعلي براي خليج فارس که يک نام حقوقي و جهاني است  استفاده مي شود. وظيفه اصلي "رسانه هاي مادر" اين است که اجازه ندهند اينگونه سوء تفاهمات در روابط دو طرف خلل ايجاد کند بنابراين ايرنا و شين خوا بايد اين وظيفه خطير را به عهده داشته باشند. 
از ديگر مسائلي که بايد به آن توجه شود مسئله جلوگيري از دخالت طرفهاي ثالث در روابط دو کشور است. رابطه تهران و پکن عليه هيچ کشوري و دربرگيرنده هيچ حرکتي غيرقانوني و عليه معيارهاي بين المللي نيست. همکاريهاي ما در راستاي توسعه، ثبات و رفاه مردم دو کشور است و دو کشور سعي مي کنند که مکمل هم در بعد اقتصادي باشند. يکي توليد کننده انرژي و ديگري مصرف کننده انرژي است. 
امروز ما محصولات گوناگون نفتي و گازي را به چين صادر مي کنيم و متقابلاً از چين نيز ادوات مورد نياز را وارد مي کنيم. همکاريهاي اقتصادي دو کشور مي تواند تضمين کننده امنيت، صلح و رفاه دو کشور باشد و در راستاي منافع دو کشور است. بنابراين بايد همکاريهاي ايران و چين را از حوزه نفوذ کشورهاي ثالث که علاقه‏مند به اين همکاري نيستند، دور کنيم. 
تقويت همکاريهاي بين المللي همچون مسئله پيوستن ايران به WTO و مسئله هسته اي ايران و مشارکت چين در اين دو مسئله جزو اولويتهايي است که بايد به آن توجه کنيم و  اجازه ندهيم طرفهاي سوم در اين همکاري اختلال ايجاد کنند. بنابراين مقابله با توطئه ها و دروغ پردازيهاي طرف سوم مي تواند به نزديک شدن همکاريهاي دو کشور کمک کند. تقويت همکاريهاي بين المللي از نکات مهم در همکاريهاي دو کشور است. 
همکاري دو کشور در بعد انرژي بسيار مهم است و امنيت و رفاه دو کشور را به همراه مي آورد و دو کشور بايد تلاش کنند با همکاريهاي بلند مدت در زمينه امنيت انرژي هرگونه تهديدي در اين باره را مرتفع کنند. مسئله ديگر هژموني يک فرهنگ است که بايد طرفين با آن مقابله کنند و جهان چند صدايي و چند فرهنگي را ايجاد کنند. بنابراين اگر ما بخواهيم همکاريهاي دوجانبه و بين المللي دو کشور را تقويت کنيم بايد با يک مکانيسم ثابت مشورت هاي دائمي دو کشور را تقويت کنيم. 
براي تقويت مناسبات دو کشور بايد  از ظرفيتهاي موجود دو کشور استفاده شود که در اينجا من اين ديدگاه ها و قدم ها را بعنوان حاصل تجربيات چهار ساله خود در چين بيان مي کنم: 
قدم اول: تبادل هياتهاي تجاري در دو بخش دولتي وخصوصي افزايش يابد و بيشتر به آن پرداخته شود. 
قدم دوم: با ايجاد يک مکانيزم موثر به تبادل اطلاعات بروز و فرصت هاي موجود در دو کشور همت بگماريم ودر اصل قادر شويم اطلاعات توانايي وتکنولوژي چين را به مردم و شرکتهاي ايران منتقل کنيم وچين هم راجع به مشکلات و توانائيها وظرفيتهاي واقعي ايران مطلع شود. 
قدم سوم: توسعه همکاريهاي بخشهاي خصوصي اقتصادي دو کشور وتقويت روابط در صنايع کوچک ومتوسط چين وايران است. 
قدم چهارم: برقراري تعرفه هاي خاص وحمايتي بين دو کشور وتعرفه هاي ترجيحي مانند تعرفه هايي که بين کشورهاي WTO وجود داردکه کالاها با ماليات وعوارض پايين‏تر بين کشورها مبادله مي شود. منظورم از تعرفه هاي ترجيحي و حمايتي برداشتن مشکلات از سر راه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا است که قدرت رقابت را در بازار يکديگرداشته باشند. مثلاٌ کيفيت پسته ايران چند برابر کيفيت پسته‏هاي موجود در بازار چين است اما به دليل تعرفـه زياد، بـازرگانان نمـي تـوانند آن را وارد کننـد و درعوض پسته هاي باکيفيت پايين تر  بازار چين را قبضه کرده است . 
قدم پنجم: تلاش براي ايجاد يک بانک مشترک خصوصي بين دو کشور نظير بانک ايران وچين براي حمايت از همکاريها دو کشور وايجاد تسهيلات تجاري، پولي و مالي براي بازرگانان دو کشور است. اينک نمونه چنين بانکي بين ايران و ژاپن وجود دارد.  ضمناٌ مناسب است اين بانک مشترک با محدوديتهاي دست و پاگير دولتي مواجه نباشد و دولت عملا از ايجاد چنين بانکي حمايت کند. 
قدم ششم: تشکيل شرکتهاي مشترک حمل ونقل بين ايران وچين. خطوط هوايي، دريايي و ريلي مشترک مي باشد که اين امر باعث خواهند شد کالاها ارزان‏تر به کشور مقابل حمل شود. باتوجه به اينکه اقتصاد دو کشور به سمت خصوصي سازي پيش مي رود و به تدريج از نقش اقتصادي دولت کاسته مي شود شرکتها بهتر است خصوصي بمانند و بخش خصوصي دو طرف تقويت شود. 
البته ما معتقد به نظارت دولت هستيم اما امور اجرايي بهتر است در دست بخش خصوصي قرار گيرد. 
قدم هفتم: برقراري سيستم اعتبارات حمايتي دولتي ازسوي چين وايران براي پشتيباني از صنايع کوچک ومتوسط است که دولت چين مي تواند اين اعتبارات را به مناطق آزاد ايران اختصاص دهد وما هم مي توانيم اين اعتبارات را به مناطق غربي چين که درحال توسعه است اختصاص دهيم. 
پيشنهاد من اين است که باتوجه به مزيتهاي نسبي در ايران نظير ارزان بودن منابع انرژي، وجود منابع مختلف وارزان بودن نيروي کار؛ بخشي از تکنولوژي توليد کالاهاي  چيني به ايران منتقل شده واين کالاها با استاندارد چين توليد شود و در منطقه خاورميانه وآسياي ميانه به طور مشترک عرضه گردد. 
در ايران سيستم نرخ ارز به شکل شناور درآمده است و از اصل و سود سرمايه حمايت مي شود و اميدواريم شرکتهاي چيني در پروژه هاي ايران سرمايه گذاري بشتري  کنند. در زمينه هايي همچون معادن، ساخت بزرگراهها ، پالايشگاهها و همچنين در بخش گردشگري و هتل سازي آماده مشارکت جدي با طرف چيني هستيم و اميدواريم از مشورتهاي دولت و کارشناسان چيني در خصوص WTO استفاده کنيم. 

خبرنگار: در انتخابات روز جمعه ايران چه چيزي در ديد مردم ايران براي انتخاب يک رئيس جمهور موثر است؟. 

سفير: مردم ايران چند خواسته دارند: يک ايجاد تحول در دولت ايران به  معناي کوچک و اقتصادي کردن دولت و  نقش مردم در بخش خصوصي در اقتصاد تقويت شود. خواسته دوم  مردم رفاه اجتماعي و وضعيت بهتر اقتصادي و  سوم ايجاد مناسبات مبتني بر احترام و صلح و دوستي با کشورهاي منطقه و جهان به تعبيري تنش‏زدايي و تقويت همکاري بين المللي است. 
در بعد جهاني، جهانگرايي، در بعد اقتصادي رفاه، اشتغال و راحتي و از بعد فرهنگي توجه به فرهنگ و دين مردم و از نظر اجتماعي توجه به حقوق و نهادهاي مدني و اجتماعي که مي‏توانند آزاديهاي مردم را تامين و تقويت کنند. و هر کس بتواند اين امور را بعنوان دستاورد دولت آينده ايران بياورد، انتخاب خواهد شد. 

خبرنگار: پيش بيني شما از انتخابات چيست؟ 

سفير: روز جمعه مشخص خواهد شد. 

خبرنگار: مردم چين با حساسيت روابط ايران و آمريکا را دنبال مي کنند. موانع  موجود در روابط  دو کشور چيست؟ 

سفير: هرگونه تحول در اين رابطه منوط به تصميم شجاعانه رهبران دو کشور است و دو طرف بايد اين مسئله را مورد توجه قرار دهند که همکاريهاي دو کشور چه دستاوردهايي مي تواند براي منطقه و جهان داشته باشد و کاخ سفيد بايد يک تصميم بزرگ بگيرد يعني پذيرش و اعتراف به پيروزي انقلاب اسلامي. يعني بپذيرند که ديگر حکومت وابسته به واشنگتن وجود ندارد، قدم دوم آزاد کردن دارايي هاي بلوکه شده ايران، قدم سوم رفع تحريم‏هاي بيهوده اقتصادي آمريکا که قوانين داخلي خود را به عرصه بين‏المللي تسري داده است و قدم چهارم تلاش براي يک گفتگوي دوجانبه و برابر و احترام متقابل و بدون تلاش براي برخورد از موضع بالاتر و قدم پنجم متوقف کردن تلاش آمريکا براي اخلال در روابط ايران با کشورهاي ديگر و ديگر سازمان‏ها بين‏المللي همچون سازمان انرژي هسته اي و نهادهاي مربوط به  حقوق بشر و عدم دخالت در امور داخلي ايران است. اگر آمريکايي‏ها از الفاظي همچون محور شرارت، سرنگوني ايران و ... دست بردارند و بپذيرند که حکومت ايران و يک حکومت مردمي است مي توانند ديوار بي اعتمادي ميان دو کشور را برچينند. 

خبرنگار: مشکل  مسئله هسته اي ايران چيست؟ 

سفير: مهم‏ترين مسئله اين است که آمريکا با سياسي کردن اين موضوع سعي دارد ايران را از دسترسي به يک علم پيشرفته و مدرن جهان محروم کند. آنها تلاش مي کنند با تهديد جلوه دادن ايران به جهان القاء کنند که ايران مي خواهد از اين علم  براي مقاصد غيرصلح آميز استفاده کند. در حاليکه ما قبول کرديم که تمامي نظارتهاي قانوني بين المللي را بپذيريم .چون ما معتقديم که سلاح هسته اي امنيت نمي آورد و مغاير با اصول اسلامي و باورهاي مورد قبول ملت و دولت ايران است و بي فايده است. ما منابع و امکانات خود را صرف رقابت تسليحاتي با آمريکا نمي کنيم. اما استفاده از انرژي هسته اي صلح آميز را حق نه تنها ايران بلکه همه کشورهاي جهان مي دانيم. توجه به نانوتکنولوژي ، فناوري فضايي و ديگر علوم عالي از جمله ديگر مواردي است که ايران در کنار استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي با استفاده از آن قصد پيشرفت و توسعه خود را دارد و اين را جزو حقوق خود مي دانيم که پروسه فنآوري هسته اي را دنبال کنيم و فعلاً ما به طور موقت جهت شنيدن پيشنهادهاي اروپا آن را به حال تعليق درآورده ايم   توصيه ما به آمريکا اين است که بجاي سياسي کردن اين مسئله به روند سازنده گفتگوهاي ايران و اتحاديه اروپا، چين و روسيه و جنبش عدم تعهد کمک کنند. 

خبرنگار: آيا مسئله هسته اي ايران به زودي حل مي شود؟ 

سفير: اگر آمريکاييها دخالت تخريبي نداشته باشند و سعي کنند  اگر کمک نمي کنند لااقل سکوت کنند ،شايد در آينده اي نزديک اين مسئله قابل حل باشد. 

خبرنگار: از وقتي که در اختيار ما گذاشتيد سپاسگزارم. 

سفير: سلام مرا به همه دوستانتان برسانيد و از قول من بگوييد که در طول اين چهار سال از همکاري صميمانه شما با ما بسيار راضي بودم و از اين بابت از همه دست اندرکاران و دولت چين و نيز حبرگزاري شين خوا تشکر مي کنم.