DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

مصاحبه روزنامه جوانان چين

خبرنگار: وضعيت اجتماعي در ايران چگونه است و علت عدم روابط سياسي ايران با آمريکا و اسرائيل چيست؟ 

سفير: از نگاه اجتماعي، کشور ما کشوري پويا ؛ از نظر جمعيتي بسيار جوان، و در دانشگاههاي ما تعداد دختران بيش از پسران است و تعداد دختران نزديک به شصت درصد است. زنان با وجود حجاب اسلامي در تمام عرصه ها فعال هستند و در هيچ اداره و سازماني نيست که زنان نقش و مسئوليت نداشته باشند. از نظر سياست خارجي ما با همه کشورها داراي روابط خوبي هستيم به غير از کشور آمريکا و رژيم اسرائيل . علت عدم ارتباط ما با اسرائيل اين است که حکومتي است غير مشروع و متکي بر خشونت، ترور و اشغال و فلسطينيها را از وطنشان بيرون و آواره کرده است. 
دليل اختلاف ما با آمريکا اين است که قبل از انقلاب آنها کشور ما را در سيطره خود داشتند و حکومت شاه دست نشانده آنها بود. بعنوان مثال در قبل از انقلاب در ارتش ايران دهها هزار مستشار نظامي آمريکا وجود داشت و ما آنها را بيرون کرديم. 
در حقيقت انقلاب ما يک انقلاب ضد امپرياليستي بود و اعتقاد به استقلال و آزادي مردم داشت. بنابر اين آمريکاييها طي 27 سال گذشته هر آنچه که مي توانستند عليه ما انجام دادند و از اول انقلاب تا کنون دهها کودتا را بطور مستقيم و غيرمستقيم عليه ايران اجرا کردند. تا به امروز هم اين دو دولت( ايران و آمريکا ) به يکديگر بي اعتماد هستند و رابطه سياسي نداريم، اولويت سياست خارجي ما توجه جدي به کشورهاي همسايه در غرب آسيا و خاورميانه و سپس کشورهاي آسيايي و ساير کشورها مي باشند. 

خبرنگار: مناسبات ايران و چين در چه سطحي قرار دارد؟ 

سفير: نگاه به آسيا و گسترش رابطه با کشورهايي آسيايي جزو سياست خارجي ايران است. بر اين اساس داراي روابط گسترده با کشورهاي آسيايي هستيم. مهمترين شرکاي اقتصادي ما در دنيا عبارتند از : ژاپن ، چين و کره جنوبي و در مرحله بعدي کشورهاي اروپايي مي باشند. 
با چين در سال گذشته بيش از هفت ميليارد دلار رابطه تجاري داشتيم و در حال حاضر شرکتهاي مختلف چيني نزديک به صد پروژه در ايران اجرا مي کنند. 
پروژه هايي که اکنون توسط شرکتهاي دولتي و خصوصي چين انجام مي شود، طرحهاي اساسي و بنيادي است. عرصه نفت و گاز يکي ديگر از موارد مهم همکاري دو کشور است و دو کشور مکمل اقتصادي يکديگر هستند و در اين ارتباط قراردادها و توافقنامه هاي مهمي بين دو کشور امضاء شده است. بنابراين مي توان گفت روابط ايران و چين يک روابط پايدار ، بلند مدت و به نفع دو ملت است. جوانان ايراني نيز علاقه خاصي به جوانان و مردم چين دارند و آنها را مردماني پرتلاش ، کوشا و موفق مي بينند. بنابراين آينده روابط ايران و چين در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي آينده اي بسيار روشن دارد. 

خبرنگار: سطح رفت و آمدهاي بين مقامات دو کشور را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 

سفير: پيش بيني مي شود در سال هاي آتي حجم روابط تجاري ما با چين به ده ميليارد دلار برسد. قرار است کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور امسال در ايران برگزار شود ، که رياست طرف چيني آن سرکار خانم وويي است. ديگر مسئله نمايشگاه و همايش مشترک اقتصادي دو کشور است که ظرف يکي دوماه آينده برگزار خواهد شد و همايش مشترک اقتصادي دو کشور در شهر گوانجو برگزار مي شود. اين همايش بين بخشهاي خصوصي دو کشور است. 
قرار است که ظرف سه ماه آينده يک نمايشگاه از قطعات خودرويي و ادوات ماشينهاي چيني در ايران برگزار شود و ايران هم در نمايشگاه خودرو شانگهاي شرکت نمود و سند ساخت خودروي ايراني درچين هم امضاء شده است.. همچنين امسال قرار است کميسيون سياسي - مشورتي دو کشور در سطح معاونان وزارت امور خارجه دو کشور در تهران برگزار شود. سه گروه مطالعاتي و تحقيقاتي امسال بين ايران و چين مبادله خواهد شد که دو هيات از چين به ايران مي روند و يک هيات از ايران به چين خواهد آمد. 
هر سال در ايران و چين هفته فرهنگي دو کشور برگزار مي شود. سال گذشته هفته فرهنگي چين در ايران بود و امسال هفته فرهنگي ايران در چين خواهد بود. هر ساله بين هفت تا هشت دانشجو از ايران در چين بورس مي شوند و تعدادي دانشجوي چيني به ايران مي روند. بنابراين همکاريهاي فرهنگي و علمي خوبي نيز بين دو کشور برقرار است و به زودي رئيس انجمن اسلامي چين به ايران سفر خواهد کرد. 
رفت و آمد در سطح وزرا و سطح روساي شرکتها نيز در سطح گسترده اي انجام مي شود. قرار است هياتهايي از کنگره به دعوت همتاي ايراني به ايران سفر کنند و همکاريهاي اقتصادي ايران و چين در سطح آسيا گسترده است و معاون وزير خارجه ما نيز اخيرا براي شرکت در اجلاس مجمع اقتصادي آسيا (BOAO) به چين سفر کرد. 

خبرنگار: امسال مطالب زيادي در خصوص احتمال حمله آمريکا به ايران خوانديم. بنظر شما آيا احتمال چنين حمله اي وجود دارد؟ 

سفير: قبل از پاسخ به اين سوال مايلم به مسئله و مشکل اصلي ايران و آمريکا بپردازم. در ايران يک انقلاب رخ داده است که معتقد به چند اصل اساسي است. مسئله اول استقلال و عدم وابستگي به غرب و شرق و دوم تنش زدايي و تلاش براي صلح در سطح جهاني. سوم حفظ تعادل در روابط با ديگر کشورها. 
بر اين اساس ما علاقمند به درگيري با هيچ طرفي از جمله آمريکاييها نيستيم. اما منطق سياست خارجي آمريکا و گروهي که در کاخ سفيد حاکم هستند ، منطق زور و قلدري است. آنها مي خواهند که نظراتشان را بدون چون و چرا بپذيريم .اما ما حاضر نيستيم زير بار زور و تحميل آمريکا برويم. معتقديم بايد اصل احترام و برابري و عدم دخالت در امور داخلي يکديگر رعايت شود. آنها اخيراٌ در مجلس خود بودجه اي را براي کمک به مخالفين ما تصويب کردند و ما از اين اقدام ناخرسنديم و حق شکايت براي خود را محفوظ خواهيم داشت . چرا که آن را دخالت در امور داخلي کشورها مي دانيم و آنها مي خواهند يک جنگ رواني راه بياندازند و در مورد پرونده هسته اي ايران، اين جنجالها يک دستاويز براي اعمال فشار عليه ايران است. در امر هسته اي ايران حرف هاي منطقي و دنيا پسند دارد. امروزه علوم هسته اي يک علم پيشرفته در دنيا مي باشد. حق همه کشورهاست که از علوم پيشرفته بهره مند شوند و ما هم مي خواهيم از اين علم پيشرفته بهره مند شويم و از اين علم بر اساس اصول صلح آميز و پيمانهاي بين المللي استفاده کنيم. آن را حق مشروع ايران و همه کشورها مي دانيم و علاقمنديم که بطور شفاف تحت نظارت آژانس فعاليت کنيم. ما عضو NPT هستيم و آن را سالها پيش امضاء کرديم و تمامي ضمائم و پادمانهاي آن را پذيرفيتم. ما مي خواهيم از انرژي هسته اي در نيروگاههاي برق، کشاورزي و امور پزشکي استفاده کنيم و به هيچ عنوان استفاده نظامي از انرژي هسته اي را در دکترين نظامي خود جا نداده ايم و از لحاظ باورهاي اعتقادي خود آن را رد مي کنيم. ما از نظارت بين المللي و سرمايه گذاري همه کشورها در اين خصوص استقبال مي کنيم. تا به امروز هم بيشترين همکاري را با آژانس انجام داده ايم ولي امروز اين واقعيت را دنيا و آمريکا بايد باور کنند که ايران توانايي و تکنولوژي صلح آميز انرژي هسته اي را دارد. حاضر نيستيم از اين حق مسلم و مشروع خود صرف نظر کنيم. اميدواريم که اين مسئله به شکل ديپلماتيک و سياسي قابل حل باشد و به همين دليل با کشورهاي اروپايي و ساير دوستانمان همچون چين و روسيه همکاري کامل داريم. آمريکا ممکن است در اين زمينه عليه ايران اعمال فشار کند، اما تصور نمي کنيم که اين مسئله تبديل به يک جنگ بين دو کشور شود. چون آمريکا دلايل کافي براي حمله به ايران ندارد و دنياي امروز اين فشار و زور را نمي پذيرد. موقعيت سياسي ، اجتماعي و جغرافيايي ايران به گونه اي است که حمله آمريکا به ايران به هيچ وجه اقتصادي و عملي نيست . آمريکا در حمله به افغانستان و عراق دچار مشکلات فراواني شده است و امروز در مرداب آنجا گرفتار است و قدرت ايران با قدرت عراق و افغانستان قابل مقايسه نيست. آمريکا مي داند اگر حمله اي به ايران صورت بگيرد با پاسخي شديد و سخت مواجه خواهد شد. بنابراين آمريکا نيز تلاش دارد تا اين مسئله را بصورت ديپلماتيک و در سطح بين المللي حل کند. ما هم از جنگ استقبال نمي کنيم و اميدواريم که اين مسئله از طريق گفتگو و اصول پذيرفته شده بين المللي حل و فصل شود. آمادگي همکاري کامل با آژانس را داريم و کليه نظارتهاي بين المللي را مي پذيريم و اميدواريم آمريکا سياستهاي خود را واقع بينانه تر کند. 
از سويي آمريکا توانايي بردن پرونده ايران به شوراي امنيت را به راحتي ندارد. چرا که اين مسئله را بايد شوراي حکام تاييد کند و کشورهايي که در آنجا هستند کشورهاي مستقل و با منطقي هستند و در آنجا دوستان قدرتمندي همچون چين و روسيه و کشورهاي غيرمتعهد داريم و آنها حاضر نيستند سياست هاي غيرمنطقي آمريکا را بپذيرند. سووال ما اينست اگر سلاح هسته اي بد است چرا اسرائيل بايد 200 کلاهک هسته اي داشته باشد و چرا آمريکا مرتباٌ از طريق شرکاي نظامي خود در حال توسعه سلاحهاي کشتار جمعي است؟ 

خبرنگار : ايران چه اقدامي را در قبال بودجه تصويبي کنگره آمريکا براي کمک به مخالفان ايراني قصد دارد اتحاذ کند؟. 

سفير: هنوز تصميم آمريکايي ها اجرايي نشده است و در حد يک طرح است. اما ايران حق خود را براي کشاندن اين موضوع به مجامع بين المللي محفوظ مي داند و آمريکا حق ندارد قوانين داخلي خود را به کشورهاي ديگر و جامعه بين المللي تسري دهد. بنابراين از طريق مجامع ذيربط اقداماتي را در اين خصوص انجام خواهيم داد. 

خبرنگار: وضعيت دقيق روابط ايران و آمريکا چگونه است.؟ 

سفير: وضعيت فعلي ايران و آمريکا وضعيت بي اعتمادي به يکديگر است و ديوار بي اعتمادي ما ديوار بسيار بلندي است. ما به آمريکا اعتماد نداريم آنها هم به ما. راه حل هم اين است که از طريق مجامع بين المللي و ديگر کشورها مسائل دو کشور حل شود. آمريکا بدون همکاري ايران قادر نخواهد بود هيچ طرحي را در خاورميانه و غرب آسيا پيش ببرد. بنابراين بايد با ايران به تفاهم برسد. ما آمادگي هر گونه همکاري منطقي را در اين زمينه داريم. ما با مردم آمريکا هيچ گونه خصومتي نداريم. فقط سياستهاي خصمانه و زورمدارانه دولت آمريکا را نمي پذيريم. 
آمريکا بايد به سوالات منطقي دنيا جواب دهد. مثلا ناوهاي هواپيما بر آمريکا در خليج فارس چکار مي کنند؟ چرا سياست دوگانه دارد؟ 
در مورد چين هم همين طور است، بعنوان مثال آمريکا خوب است به مردم چين توضيح دهد که چرا مرتباٌ تايوان را عليه چين تجهيز مي کند و بدنبال توسعه بحران است؟ چرا سياست توسعه درگيري را در غرب آسيا و خاورميانه دنبال مي کند. اينها سوالاتي است که تا کنون بي پاسخ مانده است. 

خبرنگار: خيلي جالب پاسخ داديد، چرا که آمريکا در قبال چين نيز اين سياست دوگانه را دارد. 

سفير: ما اصول مشخصي داريم و آن اصول بايد مورد توجه و احترام قرار گيرد. اول از همه آمريکا بايد بپذيرد شاه سقوط کرده است و انقلاب اسلامي در ايران مستقر شده است و انقلاب ما را به رسميت بشناسد. اصل برابري در گفتگو بپذيرد. از اقدامات خصمانه عليه ايران دست بردارد. اموال بلوکه شده ايران در آمريکا را آزاد کند و بپذيرد که به شکل برابر با ايران در خصوص مسائل مختلف گفتگو کند. در اين شرايط ما آماده هستيم که با آمريکاييها در خصوص مسائل مختلف گفتگو کنيم. اما بنظر مي رسد واشنگتن هنوز اين آمادگي را ندارد. ما در استقرار صلح و امنيت در عراق و افغانستان بيشترين همکاري را با سازمانهاي بين المللي و آمريکا به عمل آورديم و اگر همکاري ايران نبود امروز امنيتي در عراق و افغانستان نبود. امروزه بيشترين تلاش براي استقرار صلح و ثبات وسازندگي در افغانستان و عراق از سوي ايران صورت مي گيرد اما آمريکائيها به اين تلاشها هيچ جواب مثبتي ندادند و آنها علاقمند به زور و اجبار و يکجانبه گرايي هستند. 

خبرنگار: نقش ايران در عراق و افغانستان چه بود، و آيا ايران از دولتهاي آنها حمايت مي کند؟ 

سفير: گفتگو با گروههاي مختلف و تشويق آنها به انسجام و همکاري براي تشکيل دولت و کمک به انتخابات سراسري از جمله مهمترين همکاريهاي ايران با اين کشورهاي بوده است. . قطعاٌ ما با اين دولتها که با انتخابات مردمي بر سر کار آمده اند همکاري مي کنيم و بيشترين کمکها را ما به آنها کرده ايم . خاک ايران مسير ترانزيت کمکهاي اقتصادي بين المللي به اين کشورهاست . ايران اولين کشوري بود که دولت عراق را به رسميت شناخت و بدون کمک و همکاري ايران دولت فعلي عراق نمي توانست سر کار بيايد. اما آمريکائيها به اين همکاريها هيچ پاسخ مثبتي ندادند. آنها براي ديگران هيچ حقي قائل نيستند همانگونه که آنها هيچ پاسخ مثبتي به تلاشهاي چين در مذاکرات شش جانبه در بحران کره ندادند چرا که زياد طلب و مغرور هستند. 
آنها علاقمند که کشورها تسليم محض آنها باشند اما ايران و چين دو کشور مستقل بوده و بر اساس منافع خود عمل مي کنند. 

خبرنگار: آيا امکان آن است که مسئله اسرائيل به مانعي در رابطه ايران و آمريکا تبديل شود؟ 

سفير: آنچه که مسلم و روشن است اين نکته است که اسراييل نقشي را که در دهه هاي گذشته داشت اکنون آرام آرام از دست مي دهد. در گذشته اين اسراييل بود که منافع آمريکا را در خاورميانه نمايندگي مي کرد. اما امروز خود آمريکا حضور مستقيم پيدا کرده است و ديگر نياز چنداني به اسراييل ندارد و اسراييل به شکل روز افزون موقعيت خود را در اين منطقه از دست مي دهد. بنابراين همه تلاش خود را بعمل مي آورد تا اوضاع را در خاورميانه به هم بريزد و بدينگونه بتواند نقش خود را بدست آورد. لذا سياست اسراييل گسترش بحران در خاورميانه خواهد بود و لابي اسراييل در آمريکا تلاش مي کند از بهبود روابط مسلمانان و اعراب با آمريکا جلوگيري کند. ولي دنيا تحولات جديدي را شاهد است و تحولات نوين بين المللي وضعيت کشورها را تغيير مي دهد. آمريکا قادر نيست با دفاع صددرصد از اسراييل رابطه خود را با اعراب و مسلمانان اصلاح کند.بنا براين آمريکا بايد سياست منطقي تري را اتخاذ کند. اسراييلي ها جز اينکه اوضاع را بحراني تر کنند برنا مه ديگري ندارند. آنها علاقه اي به رفع بحران ندارند و گر نه از تز ايران مبني بر خاورميانه عاري از سلاحهاي هسته اي استقبال مي کردند، اما آنها سياستهاي تجاوزکارانه در سر مي پرورند و هنوز به دنبال تحقق سياست از نيل تا فرات هستند و بدنبال سيطره بر همه کشورهاي منطقه هستند. اما اين يک سياست کودکانه و غيرقابل تحقق است. 

خبرنگار: چرا شما عليرغم هيچگونه سابقه درگيري با اسراييل ، رابطه سختي با آن داريد؟ چه منافعي براي شما دارد؟ 

سفير: ما در بحث اعراب و اسراييل نظرمان کاملاٌ روشن است. ما مي گوييم از مظلوم و آوارگان دفاع مي کنيم. اسراييلها مردم فلسطين را از سرزمين خود اخراج کردند و ميليونها فلسطيني بدون خانه در خارج از اين کشور آواره هستند. در لبنان، سوريه، اردن و مصر. اينها از سرزمين خود رانده شدند. ما مي گوييم که اينها برگردند به کشور خود و انتخابات برگزار شود و به آراي عمومي مراجعه شود و هر کس که راي آورد دولت تشکيل دهد. آيا اين غيرمنطقي است؟ 
دفاع ما از فلسطيني ها به همان دليلي است که چين از کره و ويتنام در برابر تجاوز ژاپن و آمريکا حمايت کرد به همان دليل هم ما معتقديم بايد از فلسطين در برابر تجاوز حمايت شود. امروز آيا کساني که از فلسطين اخراج شده اند محق هستند يا خير؟آيا آنها سهمي دارند يا خير؟ آيا چون زور ندارند بايد در دنيا آواره شوند؟ مسئله ضديت با اسراييل مطرح نيست. مسئله دفاع از حقوق انسانها بر اساس يک عقيده مطرح است. دفاع از کساني که از خانه هاي خود رانده شده اند. و گرنه ما با کسي دعوا نداريم و همين الان هم ما اقدامي عليه روند به اصطلاح صلح انجام نمي دهيم .ما از فلسطينيها فقط پشتيباني معنوي مي کنيم. همانگونه که چين اينکار را مي کند و ما تخريبي در روند گفتگوهاي صلح انجام نمي دهيم. هم اينک در نظام جمهوري اسلامي ، يهوديان ايران در مجلس ما نماينده دارند و همچنين ديگر اقليتهاي ديني. اقليتها در ايران داراي تشکيلات خاص خود هستند. ما بين يهوديان و صهيونيسم تفاوت قائل هستيم. صهيونيسم يک مکتب نژادپرستي و متجاوز است و اين امر مورد تاييد يهوديان عالم هم نيست. 

خبرنگار: اسراييل ادعا مي کند که ايران از حزب الله حمايت مي کند واين گروه از سلاحهاي ايراني در جنگ با سربازان اسرائيلي استفاده مي کنند؟ 

سفير: مسئله لبنان مربوط به خود آنها است و هنوز بخشي از اين سرزمين در اشغال اسراييل است. مردم لبنان يک مقاومتي در برابر اشغالگران درست کرده اند و حزب اله يک گروه رسمي است . حزب اله در لبنان و عليه اشغالگران مي جنگد و اين جنگ هيچ ارتباطي به ايران ندارد. 
در مورد اينکه بر خي سلاحهايي که ممکن است حزب اله در مبارزه با اسرائيليها استفاده کند ايراني است ، بايد خاطر نشان کنم که ايران هم محصولات و توليدات زيادي دارد ، از جمله توليدات نظامي و غيرنظامي و اين توليدات در هر بازاري قابل دستيابي است. اما اين به اين معنا نيست که ايران اين سلاحها را در اختيار گروه خاصي قرار مي دهد.مثلاٌ اگر گروهي از اسلحه کلاشينکف استفاده کنند آيا اين به معناي دست داشتن روسيه در آن مبارزه است؟ ما هم سلاحهايمان را به کشورهاي مختلف و بطور کاملا قانوني و بر اساس مقررات بين المللي مي فروشيم. 
بنابر اين به نفع اسراييل است که از کليه سرزمينهاي اشغالي خارج شود. هنوز بلنديهاي جولان سوريه در اشغال اسراييل است و مزارع شبعا در جنوب لبنان نيز در اشغال اسراييل است . طبيعي است آنها هم با اين اشغالگري مي جنگند بنابراين اين مبارزه هيچ چه ربطي به ايران ندارد . ما با آنها هيچ مرزي نداريم و حمايت ما از آنها صرفاٌ يک حمايت معنوي است و از آنها در مجامع بين المللي حمايت مي کنيم. اما جنگ و درگيري آنها ربطي به ما ندارد و آن مقاومت مردم لبنان در برابر اسراييل است. 

خبرنگار: اسراييل مي گويد که سوريه و ايران از حزب اله حمايت مي کنند. آيا احتمال حملۀ اسراييل به ايران وجود دارد؟ 

سفير: اسراييل به خوبي از تواناييهاي دفاعي ايران مطلع است و سياست ما را مبني بر دفاع از خود مي داند. اگر اسراييل و يا هر کشور ديگري به خاک ايران حمله کند به همان سرنوشتي دچار خواهد شد که صدام دچار شد. اخيراٌ هم ديديد که نخست وزير اسراييل اعلام داشت که رژيم کشورش به هيچ وجه قصد حمله به ايران را ندارند. اسراييل ملت ايران را خيلي خوب مي شناسد. تعداد سربازان ارتش اسراييل به اندازه يک روستاي ايران هستند و يک چنين ارتشي جرات حمله به ايران قدرتمند را ندارد. مگر اينکه آمريکاييها به آنها کمک کنند که مسئله ديگري است و مسلماٌ آنها عاقل تر از آن هستند که چنين کاري کنند. چرا که به روشني پي آمد هاي اينکار را مي دانند. 

خبرنگار: آيا ايران توان ساخت سلاح هسته اي را دارد؟ 

سفير: ما اصلاٌ بنا نداريم که سلاحهاي هسته اي را بسازيم چرا که در دنياي امروز براي کسي امنيت نمي آورد و سلاح هسته اي في النفسه مذموم است چه براي ايران، آمريکا و يا رژيم اسراييل و نظر ايران اين است که آنها هم بايد سلاحهاي هسته اي خود را از بين ببرند. 

خبرنگار: نقش چين در حل مسئله هسته اي ايران چيست؟ 

سفير: چين از دوستان ما در سطح جامعه بين المللي و مسائل منطقه اي است. دو کشور در مسائل مختلف در مشورت نزديک با يکديگر هستند. در مسئله حقوق بشر، مبارزه با مواد مخدر، مسائل هسته اي و بقيه مسائل بين المللي. چين جزو کشورهايي است که حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي توسط همه کشورها و از جمله ايران را به رسميت مي شناسد و تا کنون هم در مجامع مختلف از حق ايران براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حمايت کرده است و موضع چين تا کنون بسيار براي ما مفيد بوده است و فکر مي کنيم سياست مستقل چين همچنان در اين زمينه به ما کمک مي نمايد و اين همکاري ادامه پيدا کند. 

خبرنگار: از اينکه به سوولات من با اينکه بسيار زياد بود با صبر و حوصله بطور جامع پاسخ داديد بسيار سپاسگزارم. 

سفير: من نيز از اهتمام شما براي اطلاع رساني صحيح با هدف تحکيم مناسبات دو کشور و شناخت مردم ايران و چين از يکديگر تشکر مي کنم و براي شما آرزوي موفقيت دارم.