DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

مصاحبه روزنامه جوانان چین

خبرنگار: امسال سی وسومین سال برقراری روابط دو کشور است و روابط دو کشور از توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. دراین زمینه برای ما توضیح دهید؟ 

سفیر: خوشبختانه در زمان فعلی روابط دو کشور از منطق وتوسعه قابل قبولـی برخوردار است. درزمینه های سیاسی،بین رهبران دو کشور درخصـوص اکثر مسائل منطقـه ای و بین المللی اشتراک نظر وجود دارد، رفت وآمد رهبران ومسوولان دو کشور بطور منظم انجام می شود و در سطح کارشناسی نیز در وجوه مختلف سیاسی واقتصادی ،این رفت آمدها بطور مداوم درجریان است. 
رایزنی دوطرف در مجامع بین المللی برقرار است و از دیدگاه ومنافع یکدیگر درمجامع بین المللی پشتیبانی می شود. 
ازجهت اقتصادی سطح روابط تجاری دو کشور امسال به مرز 623/5 میلیارد دلار رسید که این رقم قابل قبولی در زمینه همکاریهای اقتصادی دو کشور است . وبه زودی کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور تشکیل خواهد شد که از طرف چین خانم وویی معاون نخست وزیر واز طرف ایران آقای ستاری فر معاون رئیس جمهوری ،ریاست این کمیسیون را بعهده خواهند داشت . درچند ماه آینده نمایشگاه محصولات شرکتهای مختلف چینی در ایران برگزار خواهد شد وآنها محصولات خود را جهت فروش به ایران وکشورهای منطقه به نمایش خواهند گذارد واین اتفاق بسیار مهمی است.در این نمایشگاه ونشست های جانبی آن دوکشور فرصتی خواهندداشت تا روابط ومناسبات تجاری و اقتصادی خود را مرور کنند و همچنین چگونگی انتقال تکنولوژی از چین به ایران ومسئله سرمایه گذاریهای بلندمدت ،دراین نشستها مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. 
همچنین در نظر داریم درچارچوب مجمع همکاری اقتصادی آسیا (بوائو) یک نشست ویژه در ایران برگزار شود وهمکاری های منطقه جنوب شرق آسیا با غرب آسیا مورد بحث وبررسی قرار گیرد. 
ازنظر اقتصادی وتجاری دو کشور مشکلاتی هم دارند که باید در این چارچوب آنها را مرتفع کنند. آیا علاقمند هستید که به آن مشکلات اشاره کنم؟ 

خبرنگار: بین شرکتها؟ 

سفیر: بیشتر، منظور در روابط اقتصادی دولتهاست که بر شرکتها هم تاثیر می گذارد. 
مشکل اول، عدم وجود اطلاعات بهنگام ودقیق میان شرکتهای دوکشور است و بنظر میرسد دو طرف از امکانات یکدیگر اطلاع دقیق ندارند. 
دوم، محدودیت شناخت شرکتهای چینی نسبت به بازار امروز ایران در مقایسه با شرکتهای رقیب اروپایی،ژاپنی وکره ای می باشد.چینی ها نسبت به رقبای خود درخصوص بازار ایران اطلاعات محدودتری دارند. 
سوم، یک سلسله مشکلات بیمه ای، بانکی وگمرکی بین دو کشور وجود دارد که باید از سوی کمیسیون مشترک دو کشور مورد بررسی قرار گیرد، چراکه این موارد در تعیین سطح مناسبات اقتصادی دو کشور تاثیرگذار است. 
مـا بعنـوان سفـارت ایران در چین معتقدیم که اقتصـاد دو کشـور ایران و چیـن می توانند مکمل یکدیگر باشند . بنابراین معتقدیم که این مشکلات قابل رفع و رجوع است. ممکن است شما از ما سوال کنید که پیشنهاد ما برای رفع این مشکلات است؟ 
به نظر ما دو طرف باید اقدامات موثری را برای رفع این مشکلات بعمل آورند. 
قدم اول: تبادل هیئتهای تجاری در دوبخش دولتی وخصوصی افزایش یابد وبیشتر به آن پرداخته شود. 
دوم: با ایجاد یک مکانیزم موثر به تبادل اطلاعات بروز وفرصتهای موجود در دو کشور همت بگماریم ودر اصل قادر شویم اطلاعات توانایی وتکنولوژی چین را به مردم و شرکتهای ایران منتقل کنیم وچین هم راجع به مشکلات و توانائیها وظرفیتهای واقعی ایران مطلع شود. 
قدم سوم: توسعه همکاریهای بخشهای خصوصی اقتصادی دو کشور وتقویت روابط در صنایع کوچک ومتوسط چین وایران است. 
قدم چهارم: برقراری تعرفه های خاص وحمایتی بین دو کشور وتعرفه های ترجیحی مانند تعرفه هایی که بین کشورهای WTO وجود داردکه کالاها با مالیات وعوارض پایین تر بین کشورها مبادله می شود. منظورم از تعرفه های ترجیحی وحمایتی برداشتن مشکلات از سر راه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا است که قدرت رقابت را در بازار یکدیگرداشته باشند. مثلاٌ کیفیت پسته ایران چند برابر کیفیت پسته های موجود در بازار چین است اما به دلیل تعرفـه زیاد، بـازرگانان نمـی تـوانند آن را وارد کننـد ودرعوض پسته های باکیفیت پایین تر بازار چین را قبضه کرده است . 
قدم پنجم: تلاش برای ایجاد یک بانک مشترک خصوصی بین دو کشور نظیر بانک ایران وچین برای حمایت از همکاریها دو کشور وایجاد تسهیلات تجاری، پولی و مالی برای بازرگانان دو کشور است. اینک نمونه چنین بانکی بین ایران و ژاپن وجود دارد . 
ضمناٌ مناسب است این بانک مشترک با محدودیتهای دست وپاگیر دولتی مواجه نباشد و دولت عملا از ایجاد چنین بانکی حمایت کند. 
قدم ششم: تشکیل شرکتهای مشترک حمل ونقل بین ایران وچین . خطوط هوایی، دریایی و ریلی مشترک می باشد که این امر باعث خواهند شد کالاها ارزانتر به کشور مقابل حمل شود. باتوجه به اینکه اقتصاد دو کشور به سمت خصوصی سازی پیش می رود وبتدریج از نقش اقتصادی دولت کاسته می شود شرکتها بهتر است خصوصی بمانند و بخش خصوصی دو طرف تقویت شود. 
البته ما معتقد به نظارت دولت هستیم اما امور اجرایی بهتر است در دست بخش خصوصی قرار گیرد. 
هفتم: برقراری سیستم اعتبارات حمایتی دولتی ازسوی چین وایران برای پشتیبانی از صنایع کوچک ومتوسط است که دولت چین می تواند این اعتبارات را به مناطق آزاد ایران اختصاص دهد وما هم می توانیم این اعتبارات را به مناطق غربی چین که درحال توسعه است اختصاص دهیم. 
پیشنهاد من این است که باتوجه به مزیتهای نسبی در ایران نظیر ارزان بودن منابع انرژی ، وجود منابع مختلف وارزان بودن نیروی کار؛ بخشی از تکنولوژی تولید کالاهای چینی به ایران منتقل شده واین کالاها با استاندارد چین تولید شود ودر منطقه خاورمیانه وآسیای میانه بطور مشترک عرضه گردد. 
پیشنهاد نهم وآخر من است که باتوجه به ضرورت گسترش منابع خبری دو کشور و تقویت شناخت دو طرف، ایران هرچه سریعتر به عنوان مقصد توریستی دو کشور اعلام شود وتبادل اطلاعات بین دو کشور سریعتر انجام شود. چراکه مردم چین گمان می کنند که ایران فقط تولید کننده نفت است، در حالیکه ایران با دارا بودن منابع عمده دیگر همچون نیروی کارماهر ، تولیدات متنوع دیگر، کارخانجات تولیدی معظم، صنایع سنگین ، پتروشیمی و غیره می تواند یک شریک قوی مطمئن برای چین در غرب آسیا وخاورمیانه باشد واین اطلاعات باید به مردم چین داده شود و روابط توریستی می تواند آن را تقویت کند. 

خبرنگار: به نظر شما چه موقع ایران جزو مقصد کشورهای توریستی چین قرار خواهد گرفت؟ 

سفیر: ما امیدواریم در نیمه اول سال جدید میلادی ایران بعنوان مقصد توریستی مردم چین اعلام شود اگر من به جای شما بودم این تیتر را برای روزنامه خود انتخاب می کردم: «چرا ایران بعنوان مقصد توریستی مردم چین اعلام نمی شود» . 

خبرنگار: ایران وچین در چه عرصه های اقتصادی بیشتر با یکدیگر همکاری دارند؟ 

سفیر: ما در زمینه صنایع سنگین و مادر همکاریهای بسیار خوبی داریم. درزمینه مترو، راه آهن وراهسازی، سد وتونل سازی همکاری ما بسیار جدی است. در بخش نیروگاهها وهمچنین درزمینه ساخت بنادر و تاسیسات همکاری خوبی داریم. در بخش معادن وصنایع نفتی نیز شروع خوبی داریم اما هنوز به سطح مطلوب نرسیده ایم. ما فکر می کنیم سال 2004 سال همکاریهای طلایی ایران وچین درعرصه انرژی خواهد بود. 

خبرنگار: چه قراردادهایی امسال به امضای دو کشور خواهد رسید؟ 

سفیر: مذاکراتی در این زمینه آغاز شده است هم درزمینه همکاریهای نفتی وهم در زمینه گاز و LNG . بزودی شرکتهای بزرگ نفتی چین درصنایع نفتی ایران سرمایه گذاریهای قابل توجهی خواهند کرد. 

خبرنگار: ایران بعنوان یک کشور مهم خاورمیانه ومنطقه ،چه سیاستی در برقراری ارتباطات با کشورهای اطراف خود اتخاذ کرده است ؟ 

سفیر: ما یک کشور بزرگ و با تمدن هستیم که در منطقه دارای نقش اصلی و محـوری می باشیم. فکر می کنیم که ایران بعنوان یک کشور با دموکراسی گسترده دررابطه با کـشورهای همسایـه بـی تاثیر نیست. سیاست اصولی ما در منطقه وجهان عبارت است از « تقویت صلح ودوستی، تنش زدایی وتوسعه همکاریها در قالب همکاریهای دوجانبه، منطقه ای» وکار و تلاش برای همکاری با سازمان ملل. 
برای تحقق صلح و ثبات جهانی باید یک ائتلاف جهانی برای حمایت از صلح برپایه عدالت شکل گیرد واین شعار رئیس جمهور ما آقای خاتمی است. 
در خصوص عراق وافغانستان ما معتقدیم در آنجا باید مردمسالاری وانتخابات با نظر اکثریت آرای مردم مورد توجه قرار بگیرد. ما در افغانستان از دولت موقت وآقای کرزای برای توسعه امنیت وسازندگی افغانستان واز تصمیمات لویی جرگه، قانون اساسی و وحدت این کشور حمایت می کنیم. 
درعراق از تقویت نقش سازمان ملل و سپردن امور به دست مردم حمایت می کنیم ومعتقدیم که در عراق باید تمامیت ارضی محترم شمرده شود و مردمسالاری برقرار و انتخابات عمومی بر اساس هر فرد یک رای ، برگزار شود. همچنین نظر رهبران شورا نیز باید مورد توجه قرار گیرد.ایران وکشورهای همسایه بر تمامیت ارضی عراق ودوری از مناقشات فرقه ای همنظر هستند. 
شعار ما همکاری با سازمان ملل و عراقیها برای تشکیل یک حکومت مردمی است. 

خبرنگار: قبلاٌ بوش ایران را بعنوان یک کشور محور شرارت اعلام کرده است موضع شما در این باره چیست ؟ 

سفیر: من معتقدم که درحال حاضرآقای بوش وهمکاران وی دیگر نه به این سیاست اعتقاد دارند ونه آن حرفها را می زنند. در آن مرحله ایشان از روی عصبانیت حرفی زد وبعد متوجه شد که حرف درستی نیست. الان آمریکا علاقمند به همکاری با ایران در مسائل منطقه ای وازجمله مسائل عراق وافغانستان است و ما هم درصورت رفع اشغال از این دو کشور و سپردن امور به مردم علاقمند به این همکاری و کمک به مردم منطقه هستیم وشما اخیراٌ شاهد بوده اید که نماینده ایران در سازمان ملل گفتگوهایی را با نمایندگان کنگره آمریکا بطور علنی داشتند. رفت وآمدهای ورزشی بین دو کشور وجود دارد وما فکر می کنیم اگر آمریکاییها در سیاستهای خود در قبال ایران ومنطقه تجدیدنظرکنند، راه همکاری میان دو کشور برای ابد بسته نیست. 

خبرنگار: آیا احتمال رفت وآمد بین رهبران دو کشور وجود دارد؟ 

سفیر: هنوز زود است که در این خصوص صحبت شود وباید نخست مسائل دیگری حل شود. فعلاٌ گفتگوهای مشخصی در عرصه های معینی بین دوطرف شروع شده است. 

خبرنگار: یعنی می شود گفت که روابط سیاسی ایران وآمریکا به مرحله شروع خود وارد شده است؟ 

سفیر: موضوع رابطه دو کشور مسئله پیچیده ای است. قطر دیوار بی اعتمادی میان دو کشور به طول 25 سال است ونیاز به زمان بیشتری دارد تا این دیوار بی اعتمادی برداشته شود.اما گفتگوهایی میان دو کشور در جریان است و روند مثبتی را طی می کند . ما به هرحال شاهد رگه های کمتر نگران کننده وشاید امیدوارکننده ای از سیاست آمریکا در منطقه هستیم.

خبرنگار: در زلزله بم با کمک هایی که آمریکا کرد ومسئولین دو کشور اظهارات مثبتی داشتند وبنظر می رسد که دوطرف علاقمند به رابطه با یکدیگر هستند! 

سفیر: کمکهای انساندوستانه می تواند به بهبود روابط کمک کند، اما لزوماٌ به معنای رفع کننده مشکلات وعامل برقراری رابطه میان دو کشور نمی تواند باشد. 

خبرنگار: چندی پیش همکاریهای شما با آژانس بین المللی انرژی هسته ای وارد مرحله جدیدی شد. دلیل این تغییر سیاستها چه می باشد. 

سفیر: ما از گذشته عضو NPT بودیم و کلیه اقداماتی که در عرصه هسته ای انجام داده ایم کردیم مغایر تعهدات ما در NPT نبوده است واگر اقداماتی در ایران انجام شده است وبه سازمان انرژی اتمی اعلام نشده است به این جهت بود که کشورهای غربی ما را تحریم کرده بودند ونمی خواستیم این تحریمها با اینگونه بهانه ها تشدید شود. اما خلافی از سوی دولت ایران صورت نگرفته است. بعد از درخواست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران بصورت داوطلبانه همکاریهای خود را با آنها تقویت کرد و حتی قبل از امضای پروتکل الحاقی ،همکاریهایمان با آژانس بیشتر از تعهداتی بود که داده بودیم . ما استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق خود ودیگر کشورها می دانیم و آمریکا به دنبال سیاسی کردن این مسئله بود. اما ما به کمک برخی کشورهای اتحادیه اروپا(فرانسه، آلمان وانگلیس)، چین وروسیه، راه حلی برای آن پیدا کردیم واین راه حل همان بیانیه تهران بود. ما بیانیه تهران را اصل قرار می دهیم و به آن وفاداریم و انتظار داریم که طرفهای مقابل نیز به آن وفادار باشند. 
ایران خواستار خاورمیانه ای عاری از سلاحهای هسته ای است، اما استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق خود می دانیم وفرمول فعلی یعنی بیانیه تهران مورد حمایت ما است. 

خبرنگار: آیا آمدن مقامات اروپایی باعث امضاء پروتکل الحاقی گردید؟ 

سفیر: ما مخالف امضای پروتکل نبودیم بلکه خواهان دادن تعهداتی به جمهوری اسلامی بودیم تا بتوانیم از حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برخوردار باشیم. آنها هم آمدند و چنین تعهدی به ما دادند. لذا ما پروتکل را امضا کردیم واز بازرسیهای سازمان استقبال می کنیم. ما داوطلبانه غنی سازی را موقتاٌ به حال تعویق درآوردیم، چراکه سلاح اتمی در دکترین دفاعی ما جایگاهی ندارد و بنابراین نگران بازرسیها نیستیم. البته ما معتقدیم که باید تکلیف سلاحهای هسته ای اسرائیل هم مشخص شود. چراکه سلاحهای هسته ای اسرائیل تهدیدی علیه کشورهای مسلمان ، عربی و کشورهای منطقه خاورمیانه است. 

خبرنگار: آیا سیاست آمریکا در قبال ایران واسرائیل متفاوت است؟ 

سفیر: آمریکا در سیاستهای خود استانداردهای دوگانه داشته و متناقض عمل می کند. 

خبرنگار: مردم چین مایلند که درخصوص انتخابات مجلس ایران و دعواهایی که در این باره مطرح است بیشتر بدانند. 

سفیر: ما در ایران بعد از انقلاب تجربه نوینی را آغاز کردیم ودرخصوص جمهوری ودموکراسی تجربیات نوینی داشتیم. کشور ما چندین دهه تحت حکومت استبدادی وتحت نفوذ آمریکا بود. اینک کشور من درمرحله تمرین وبسط مردم سالاری با خصوصیات ایرانی است. همانطور که سوسیالیزم چینی با سوسیالیزم در دیگر جاها متفاوت است، دمکراسی در ایران با دمکراسی در جاهایی دیگر متفاوت است. 
دموکراسی یک نسخه واحد نیست که همه جا یکی باشد. معیارهای فرهنگی، قومی و دینی بر دموکراسی تاثیرگذار هستند. در ایران ما معتقد به دموکراسی یا مردم سالاری دینی هستیم واین به معنی نظام پارلمانی است با انتخاب مردم وبر بستر ارزشهای دینی وقومی ایرانی است. بنابراین دموکراسی برای نهادینه شدن نیاز به زمان دارد و آنچه که درایران در حال رخ دادن است طبیعت تمرین یک دموکراسی همه جانبه است. طبیعت یک جامعه مردم سالار، اختلاف آراء، تفاوت نظر و رقابت است. 
هدف ما درایران برگزاری انتخابات آزاد ورقابتی است وبرای انجام این کار، این اختلافاتی که شما می بینید بسیار طبیعی است. ما معتقدیم که اینها سرانجام به یک نقطه تعادلی می رسند. در هر دوطرف چه محافظه کاران وچه اصلاح طلبان یک سری تندرویهایی وجود دارد، اما این یک نقطه تعادل دارد. ما 25 سال پیش انقلاب کردیم وتاکنون 20 انتخابات برگزار کرده ایم و این تجربه اول ما نیست. 
بنابراین باتوجه به تجربه ای که داریم و مسوولیتی که در مردم ومسولان است این تجربه را نیز به خوبی پشت سر خواهیم گذارد. البته این رقابت جدی است و بنظر میرسد که انتخابات در زمان مقرر انجام خواهد شد. 

خبرنگار: آیا دولت مسائل اخیر را در کنترل خود دارد؟ 

سفیر: من فکر می کنم که چیزی از کنترل خارج نشده است. 

خبرنگار: آیا دفعه اول است که نمایندگان به این گستردگی استعفا می دهند؟ 

سفیر: نظیر این اتفاق یک بار در زمان حضرت امام رخ داد وحدود 105 نماینده قصد استعفا داشتند که این مسئله حل شد وامیدواریم که این باز نیز حل شود . ظاهر این مسئله نگران کننده است، اما اصل آن امیدوارکننده است، به جهت اینکه نشان می دهد که دموکراسی در ایران یک واقعیت است وفراموش نکنیم که ایران درمنطقه با وجود همه مشکلاتی که روبرو بوده است، یکی از با ثبات ترین کشورهای منطقه است. 

خبرنگار:آماری که از تعداد افراد باسواد در ایران ارائه می شود بسیار چشمگیر است،علت بالا بودن سطح سواد در ایران چیست؟ 

سفیر: بعد از انقلاب نهادهایی در سطح جامعه ایجاد شد وفعالیتهایی وسیعی در این خصوص آغاز گردید، بخصوص برای زنان، کودکان و روستائیان واینها نهادهای انقلابی بودند که توسط انقلابیون سازماندهی شدند ودرکنار دیگر تشکلات دولتی سابق قرار گرفتند. ویک نهاد سواد آموزی در کنار بخش آموزش و پرورش ایجاد شد وبه کمک آن آمد ونتیجه آن این شد که جوانان وبخصوص خانمها در روستاها و مناطق دورافتاده تر درسواد آموزی رشد خوبی کردند. بطوری که هم اکنون حدود 60 درصد از افراد حاضر در دانشگاهها را خانمها تشکیل می دهند. همچنین برای رشد و تعالی هر چه بیشتر جوانان کشور نیز یک سازمان به نام سازمان ملی جوانان تشکیل شد که این سازمان مسول تقویت نقش جوانان در سرنوشت کشور است . این سازمان مشکلات جوانان را ارزیابی وراه حلهایی را برای آن پیشنهاد می دهد. 

خبرنگار: ایران در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب ایران است، ایرانیان چگـونـه آن را برگزار می کنند؟ 

سفیر: ما در سالگرد پیروزی انقلاب 10 روز جشن برگزار می کنیم. این 10 روز فاصله ای است که حضرت امام از تبعید وارد کشور شدند و ده روز طول کشید تا ملت ایران به پیروزی رسید. 
در این 10 روز، هر روز یک جشن با عنوانی خاص برگزار می شود ونهایتاٌ در روز 22 بهمن مردم به خیابانها آمده وآن را گرامی می دارند و دراین ارتباط ما نیز سفرا ومیهمانان خارجی و مقامات و میهمانان چینی را به جشنی که درهمین ارتباط درنمایندگی برگزار می شود ،دعوت می کنیم. روز 22 بهمن مهم ترین رخداد عصر حاضر ایران است.