DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

DrVerdenejad

زندگی نامه

Translations:

 

 

 

  مشخصات فردي:                                                                                                                             

 

نام: فریدون                        نام خانوادگي : وردی نژاد              نام پدر : فرج الله

تاريخ تولد :1335                تحصیلات: دکتری                       رشته : مدیریت  

وضعيت تأهل : متأهل   

                   

پست الكترو نيكي :  Verdinejad .com        @Verdinejad 1        

                                              Verdi_ne@yahoo.com -2  

                                                                                            

3- مشخصات و سوابق تحصيلي:

 

مقطع تحصيلي

رشته و گرايش‌ تحصيلي

دانشگاه / دانشكده

كشور/ شهر

تاريخ شروع

تاريخ پايان

 

ليسانس

زبان و ادبیات

علوم اراک

ايران-اراک

1354

1358

 

فوق ليسانس

مديريت دولتی

تهران- مديريت

ايران- تهران

1370

1372

 

دکتری

مديريت

تهران- مديريت

ايران- تهران

1375

1381

 

 

4- مشخصات پايان نامه تحصيلي در هر مقطع

 

مقطع تحصيلي

عنوان رساله / پــــــــروژه   پاياني

 

كار شناسي

 

 

كارشناسي ارشد

قدرت ملی

 

دكتراي پزشكي عمومي

 

 

دكتراي تخصصي PH.D

طراحی و تبيين الگوی استراتژی ایرنا در شبکه گردش خبر جهانی

 

 

 

 در صورت عضويت  هيأت علمي :

رتبه علمي :

اســــــتاد             اســــــــــتاديار          مـــــــربي             مــــــــربي آموزشيار             كارشـــــــناس آموزشي

دانشگاه :تهران      دانشكده : مدیریت         گروه علمي : مدیریت دولتی –  مدیریت رسانه  (بازنشسته)

 

نوع عضويت :            رسمي قطعي*                  رسمي آزمايشي                   داخلي 

نوع حكم :                وزارتي*                         

 

 

  سابقه تدريس در مراكز آموزش عالي :

 

دانشگاه

دانشكده / پژوهشكده

دروس تدريس شده

 

 

 

 

 

 

 

تهران

مديريت

تصميم گيري،  مديريت استراتژیک ، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تغییر، تئوری ها، تئوری های اقناعی، ژئوپولیتیک اطلاعات،جامعه شناسی، روانشناسی سیاسی،مبانی مدیریت،  سیر انیشه های سیاسی وتحول نهاد های اداری،  نظریه های روابط بین الملل ،ارتباطات وتوسعه ، تصمیم گیری ،جامعه شناسی

 

 

علمی - کاربردی

داشکده خبر

سیاستگذاری خبری،ارتباط شناسی، افکار عمومی وجنگ روانی، فرايند خط مشی گذاری عمومی و...

 

 

واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد ، دانشگاه علامه،      دانشکده روانشناسی و پردیس قم

مدیریت

ژئوپولیتیک اطلاعات ، مدیریت رسانه ، برنامه ریزی استراتژيک نیروی انسانی،  سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته ، مباحث ویژه مدیریت،ارتباطات بازاریابی و....

 

 

دانشگاه امام صادق

مديريت

تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها ،اطلاعات مدیریت،

 

 

عناوين مسئوليت هاي قبلي:

 

عنوان مسئوليت

تحقيقاتي / غير تحقيقاتي

رده محل خدمت

تاريخ شروع

تاريخ پايان

مدیر عامل

خبرگزاری جمهوری اسلامی

ریاست

1367

1380

سفیر

وزارت خارجه

سفارت ایران در چین

1380

1384

 

 

ميزان تسلط به زبان خارجي:

 

رديف

 

نام زبان خارجه

درك مطلب

مكالمه

ترجمه

مبتدي

متوسط

پيشرفته

مبتدي

متوسط

پيشرفته

مبتدي

متوسط

پيشرفته

1

انگليسی

 

 

P

 

P

 

 

P

 

 

9- سابقه اقامت يا سفر خارج كشور

 

 

نام كشور

منظور از اقامت يا سفر

 

مدت اقامت

 

تاريخ

 

ملاحظات

تحصيل در مقطع

مأموريت(نوع) / سياحتي

حدود صد سفر و اقامت کوتاه مدت در کشورهای مختلف جهان

 

 

P

 

 

 

 

اقامت کوتاه مدت

چین

 

P

4 سال +3 سال

تا 1394

اقامت و کار

 

 

   گزيده‌اي از سخنراني‌ها و كنفرانس‌هاي علمي :

 

1- خطمشي‌هاي عمومي و تاثير آن بر كار رسانه‌اي؛ محل سخنراني: دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1378.

2- اطلاع رساني نوين و نقش آن در توسعه فرهنگي؛ محل سخنراني: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، همايش هشتم اطلاع رساني، 1379.

3- اطلاع‌رساني، اقناع و رضايتمندي در افكار عمومي؛ محل سخنراني: دانشكده خبر، روزخبرنگار، 1379.

4- سياستگذاري خبري با تكيه بر جنگ رواني، محل سخنراني: دانشكده خبر، 1379

5- شبكه‌هاي مجازي و چالش‌هاي سازماني، محل سخنراني: دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1379.

6- شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و نقش رسانه‌ها، محل سخنراني: مسكو، همايش رسانه‌ها،1380.

7- ارتباط شناسي در خبر، محل سخنراني: دانشكده خبر، 1377.

8- سيستم‌هاي اطلاعات مديريت ، محل سخنراني: دانشكده خبر، 1378.

9- تبليغات و افكار عمومي، محل سخنراني: دانشكده خبر، 1378.

10- سياستگذاري خبري در دنياي امروز، محل سخنراني: دانشكده خبر، 1379.

11- خط‌مشي گذاري عمومي در سازمان‌ها، محل سخنراني: مركز آموزش مديريت دولتي، قزوین  1379.

12- مديريت رسانه‌اي و مديريت عمومي، محل سخنراني: دانشكده خبر، 1380.

13- ویژگی های مدیریت و اقتصاد ایران، چین،مجمع اقتصادی آسیا،2004

14- چالشها و فرصت های مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،1384.

15- چین و دستاوردها، در جمع اساتید دانشگاه صنعتی شریف،1384.

16- کار آفرینی و مدیریت چینی، دانشگاه تهران، پردیس قم،1384.

17- الگوی رشد و توسعه چینی،کیش،همایش انرژی،1384.

18- بررسی مدل توسعه چین در قرن اخیر،همایش تولید ملی،تهران 1384.

19- "ایران و چین و همکاری ها در انرژی"، کنفرانس بین المللی همکاری های ایران و چین در نفت و گاز و پتروشیمی،جزیره کیش بهمن ماه 1384.

20- مدل توسعه چین درقرن اخیر، دستاوردهاوآموزه ها، وزارت نیرو،مرداد 1385.

21- راهبرد های امریکا در آسیا، پژوهشکده مطالعات راهبردی،مرداد  1385.

  22- سارس و شبکه مجازی ارتباطات،همایش ملی مدیریت اطلاعات و ارتباطات، آبان ماه 1385 .

23- ارتباطات،اطلاعات و نقش آنها در سازمان های امروزین،دانشگاه تهران- پردیس قم،آذر ماه   1385 .

24- فرصت ها و چالشهای آسیای شرقی،پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران ،آذر ماه 1385 .

25- روابط ایران و چین و فرصت های موجود، نخستین همایش صنعت خودرو، تهران،دهکده المپیک،آذر ماه1385  .

26- صنعت اطلاعات و ارتباطات در چین امروز، همایش تخصصی نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک- جزیره قشم،دی ماه 1385.

 27-  چالش‌ها، فرصت‌ها، تهديدها و الگوي مناسب مديريتي براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله جمهوري اسلامي ايران، همایش ملی تحقق سند چشم اندازجمهوری اسلامی ایران در افق1404 ،تهران اسفند 1385 . 

 28-  روابط عمومي در عصر دانش، دومین همایش روابط عمومی الکترونیک ، اردی بهشت 1386 ، هتل سیمرغ ، تهران.

 29- استراتژی های ترجیحی ایالات متحده در آسیا، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، مرداد ماه 1386، تهران .

30 - مدیریت و برنامه ریزی توسعه منابع انساني در ورزش،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده تربیت بدنی،پائیز1386 .

31 – مدیریت "روابط انرژی" میان ایران وچین، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران،پائیز 1386 .

32 - مدیریت سیاست خارجی درترازسندچشم اندازملی، کنفرانس ملی چشم اندازبیست ساله والزامات سیاست خارجی توسعه گرا مرکز تحقیقات استراتژیک ، اسفند ماه 1386، تهران .

 

33- اخلاق در مدیریت ، کنفرانس بین المللی اخلاق حرفه ای در مسیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت ، 11  تیر ماه 1387 ، وزارت بازرگانی.

34- دولت الکترونیک، دموکراسی الکترونیکی و دسترسی به اطلاعات ، همایش روابط عمومی ، اردیبهشت 1387.

35- مدیریت فرهنگی در مناسبات جهانی ، همایش مهندسی روابط فرهنگی ، سازمان فرهنگ و ارتباطات ، مرداد ماه 1387.

36- مدیریت سیاست خارجی در تراز سند چشم انداز ملی ، کنفرانس ملی چشم انداز بیست ساله و الزامات سیاست خارجی توسعه گرا ، 8 اسفند ماه 1386 ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت.

37- استقرار نظام پیشنهادها با رویکرد مدیریت دانش، کنفرانس ملی نظام پیشنهادها ،30 مهر 1387 ، جهاد دانشگاهی ، تالار علامه امینی دانشگاه تهران.

38- روابط عمومی و مدیریت ارتباطات بحران، پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ، 13 آبان ماه 387 ، مرکز همایش های صدا و سیما ، تهران .

39- " تاثیر قدرت بر گفتمان رسانه ای " ، نشست گفتمان سازی در رسانه های جهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، 25 آبان ماه 1387 ، دانشگاه آزاد ، تهران .

40-  بررسی وتدوین راهکارهای کاهش وابستگی اقتصادی ایران به قیمت های جهانی انرژی با به کارگیری مدلهای AHP وTOPSIS، همایش نفت، توسعه ودموکراسی، مرکزدائره المعارف، بنیادباران، 23 آذرماه 1387 .

41 -  مدیریت نوین، بهره وری  و چالش‏هاي سازما ني امروز، کنفرانس بین المللی مدیریت بهره وری و کیفیت  در نگرش  جهانی شدن،7و8 بهمن 1387 ، وزارت صنایع،دفترمطالعات وزارت امورخارحه، تهران .

42- زیربنای اساسی برای استقرار اتوبوسهای تندرو ، (Intelligence Transportation System  ) در کلان شهرها  ، همایش تخصصی حمل و نقل هوشمند، تهران ، دانشگاه علم و صنعت، آذرماه 1388.

 43-  فرهنگ تجاری و مدیریت  کسب و کار در چین ، بایدها و ضرورت ها ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهران، 25 آذر ماه 1388.

44- ساختار قدرت و پروسه تصمیم سازی و تصمیم گیری در چین، کمیته اقتصادی دبیرخانه  مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 1391 تهران.

45- اقتصاد و تجارت میان ایران و چین، نشست شورای بازرگانان و تجار ایرانی مقیم چین، پکن، اسفند 1392.

46- قدرت فرهنگی و تمدنی ایران و چین ، راه ابریشم، کرسی زبان فارسی دانشگاه پکن، 1393.

47- همکاری های فرهنگی و دانشگاهی ،ضرورت ها و بایدها، مرکز ایرانشناسی دانشگاه مطالعات خارجی چین – پکن 1393.

48- همکاری های راهبردی ایران و چین، سمینار همکاری و سرمایه گذاری چین در ایران، اردی بهشت 1394 ، پکن.

49-  مروری بر موقعیت و توانایی های ایران و چین، میزگرد ایران و چین، کارخانه جهان،    موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ششم مهرماه 1394، تهران.

50- سخنرانی در نشست مرکز سرمایه گذاری و مشاوره اقتصادی اتاق ایران، شرایط همکاری و سرمایه گذاری میان بخش های خصوصی ایران و چین، تهران شهریور 1395.

51- سخنرانی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری، نگاهي بر تجارب الگوي رشد چين، 10 شهریور 1395، جمال آباد تهران.

52- ارائه مقاله و سخنرانی در چهارمین کنفرانس حرفه ای گرائی در روابط عمومی، مدیریت پایش و تحلیل افکارعمومی، 13 شهریور 1395، هتل سیمرغ تهران.

 

گزيده‌اي از تاليفات و مقالات علمي و تحقيقاتي :

1- جنگ رواني و افكار عمومي، كتاب نقش سپاه در دفاع و امنيت، دانشگاه امام حسين (‌ع)، 1374  .

2-  بزرگراه‌هاي اطلاعاتي و فناوري ارتباطي، خبرگزاري جمهوري اسلامي،1374.

3-  قدرت و رهبري درسازمان، همايش مديريت و رهبري در سازمان، 1375.

4-  منابع قدرت در جامعه مدني، همايش جامعه مدني، دانشگاه شيراز، 1376.

5-  رهبري و مديريت در نهج‌البلاغه، همايش امام علي (ع)، تهران،1376 .

6-  رابطه نظارت و بازرسي با حقوق و آزادي‌هاي فردي و عمومي،                     ( كتاب مجموعه مقالات نظارت و بازرسي) 1376.

7- جامعه مدني كدام نگاه؟ ،كتاب تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376.

8- جامعه مدني، كتاب نسبت دين و جامعه مدني، انتشارات چاپ 1377.

9-  قانون اساسي و حقوق شهروندان، كتاب جمهوريت و انقلاب اسلامي، چاپ سازمان مدارك فرهنگي، 1377.

10- گفت‌وگوي تمدن‌ها و آينده بشر، كتاب چيستي گفت و گوي تمدن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377.

11-  نظام سياسي، ولايت و تحزب، كتاب تحزب و توسعه سياسي، دفتر مطالعات سياسي وزارت كشور آذرماه 1377.

12-  بازشناسي خويشتن و راهگشايي آينده، به مناسبت بيستمين سالگرد انقلاب، چاپ خبرگزاري جمهوري اسلامي، 1377.

13-  گفت و گوي تمدن‌ها – نظريه جهانشمول، چاپ خبرگزاري، 1377.

14- كالبد شناسي تروريسم، كتاب مجموعه مقالات " همايش ابعاد گوناگون تروريسم"، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه، تهران، 1378.

15-  ويژگي‌هاي تحول سياسي، كتاب بيم‌ها و اميدها، انتشارات همشهري تهران، 1378.

16-  اطلاع رساني نوين و نقش آن در توسعه، كتاب نقش اطلاع رساني در توسعه فرهنگي، چاپ خانه كتاب، تهران 1379.

17-  نقش نظام‌هاي اطلاعاتي در تصميم‌گيري‌هاي موثر، نشريه تحول اداري شماره 30، خرداد ماه1379.

 18-  قانونمندي و امنيت در توسعه اطلاع رساني، نشريه اطلاع رساني و فرهنگ، شماره 4، دي ماه 1379 .

19-  طراحی و تبیین الگوی رقابتی ایرنا در شبکه مجازی گردش خبر جهانی - تهران،1378.

20- چگونه مهارتهای تیم استراتژیک خود را گسترش دهیم؟ (ترجمه) ،1382.

21- استراتژی رقابتی ایرنا،خبر گزاری جمهوری اسلامی، 1383.

22- بیماری ذات الریه و تجربه چینی ها،مجله مشاور مدیریت،مرداد 1385.

23- "روابط ایران و چین"،کتاب سیاست خارجی چین؛جایگاه ایران،چاپ مرکز تحقیقات استراتژیک،خرداد 1385.

24- ارتباطات و الگوهای ارتباطی در سازمان،نشریه گلوبال مدیا،                       9Global Media Journal)  ISSN 1550-7521 ) ، دی ماه 1385.

26- جایگاه آموزش و پژوهش در رشد و توسعه چین امروز؛ فصلنامه آموزشی دانشگاه تهران،پردیس قم،زمستان 1385. 26– دستاوردها وآموزه های میدانی،کتاب ملی تجارب مدیران،انتشارات کارآفرین، پائیز 1385.

27 – چالش ها،فرصت ها،تهدیدها والگوی مناسب مدیریتی برای تحقق اهداف سندچشم انداز بیست ساله ایران،کتاب مجموعه مقالات همایش ملی سندچشم انداز درافق 1404، (جلددوم) انتشارات موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی ،1385 .

28 -  سارس وشبکه های مجازی ارتباطات و تجربه چینی ها، چاپ درنشریه مشاور مدیریت،شماره 10 تیر و مرداد 1385.

29 -  درس های چین ، نشریه روند اقتصادی، سال پنجم،شماره سی و چهارم،مرداد ماه 1386.

30 – سیاست ها و برنامه های توسعه علم وفنآوری درچین امروز، چاپ در نشریه " رشد فنآوری "  فصلنامه تخصصی پارکها  و مراکز رشد، سال سوم، شماره 11 ، تابستان 1386 .

31 –  ارتباطات،اطلاعات ونقش آن در سازمان های امروزی، کتاب مجموعه مقالات، دانشگاه تهران،پردیس قم،انتشارات فراندیش،تابستان 1386 .

32 –   بررسی وارزیابی عملکرد شهرداری کلانشهر تهران بامدل ارزیابی متوازن، کتاب مجموعه مقالات همایش ایده های نو درمدیریت شهری، آذرماه 1387، انتشارات جهاد دانشگاهی،تهران.

33 –  مدیریت نوین ، بهره وری و چالش های سازمان امروز، چاپ در کتاب مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و کیفیت در نگرش جهانی شدن ، بهمن ماه 1387.

34 -  مدل ارزیابی متوازن و عملکرد شهرداری تهران ، چاپ در نشریه " پژوهش مدیریت شهری" ،ویژه نامه علمی ، تخصصی همگامان ،زمستان 1387.

35 – نظام آراستگی و تولید ناب ؛ گذار از تولید سنتی و ورود به بازارهای جهانی،  چاپ شده در کتاب مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و کیفیت در نگرش جهانی شدن ، بهمن ماه 1387.

36 - تاثیر قدرت بر گفتمان رسانه ای، چاپ در کتاب نشست گفتمان سازی در رسانه های جهانی،ازانتشارات واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، بهار 1388.

37 – کسب وکار و کارآفرینی درصنعت رسانه ، چاپ در کتاب " مدیریت و اقتصاد رسانه "  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، آبان ماه 1388.

38- مطالب مربوط به شاخه های گوناگون مدیریت ونیز ارتباطات و مدیریت رسانه و مسائل عمومی جامعه و همچنین تالیفات و پژوهش های مربوط به چین امروز، مندرج در سایت فریدون وردی نژاد  WWW.VERDINEJAD.COM   طی سالهای گذشته از سال 1389 تا پائیز 1395.

 

—          عضویت ها ی گذشته:

1.    عضو کمیته سیاسی ، علمی ، راهبردی سند چشم انداز 20 ساله ، مجمع تشخیص مصلحت نظام   ( 1386 به بعد )

2.    عضو کمیته سیاست خارجی و روابط بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک              ( 1386 به بعد ).

3.    مشاور علمی کمیته مطالعات راهبردی رسانه در مدیریت شهری ، مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران، (1387 به بعد).

4.    عضو کمیته علمی کنفرانس ملی مدیریت فرآیند، دانشگاه تهران، 1388 –  1389  .

5.    عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، دانشگاه صنعتی شریف 1388 – 1389 .

6.    عضو هیات علمی دانشگاه تهران (بازنشسته)

      کتاب ها :

  1 – چگونه مهارتهای استراتژیک خود را گسترش دهیم، نوشته سوزان کلیتون، ترجمه : فریدون وردی نژاد، وحیده دینداری،چاپ انتشارات موسسه ایران، چاپ اول 1381.

2 – مدیریت بحران و رسانه ها ، تالیف دکتر فریدون وردی نژاد و دکتر بهرامی آشتیانی،انتشارات سمت، تهران، 1388.

3 – جامعه شناسی خبر، تالیف دکتر فریدون وردی نژاد و دکتر شهلا بهرامی آشتیانی، انتشارات ثانیه، تهران، 1388.

4 – اژدهای شکیبا، چین دیروز، امروز و فردا، وردی نژاد، علمائی، قاضی زاده. انتشارات ایرانچاپ ، چاپ دوم.

5 – سیاستگذاری و مدیریت رسانه، وردی نژاد، بهرامی، انتشارات دانشگاه تهران، 1394.

 

زمينه هاي پژوهش مورد علاقه :

   رهبری و مدیریت، قدرت و اقتدار

   مديريت استراتژيک-  موضوعات راهبردي مديريت

فریدون وردی نژاد

verdinejad@verdinejad.com

info@verdinejad.com

Verdi_ne@yahoo.com

 

تاريخ تكميل : پائیز 1395